Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

2009 m. spalis–gruodis

Pagal   /  2014 birželio 5  /  Komentarų nėra

RELIGIJA / KULTŪRA / ŠVIETIMAS / ETNOGRAFIJA. PAPROČIAI / GAMTOS MOKSLAI / LITERATŪROS MOKSLAS. GROŽINĖ LITERATŪRA / ISTORIJA

RELIGIJA

Michelini, Guido. Mažosios Lietuvos giesmynai : „Mažosios Lietuvos giesmynų istorijos“ sudarymo aplinkybės. – Iliustr., portr. // Mokslas ir gyvenimas. – 2009, nr. 11, p. 10–12, 18–19.

Piročkinas, Arnoldas. Katalikybė Klaipėdos krašte 1923–1939 metais. – Iliustr. // Mokslo Lietuva. – 2009, spalio 1, p. 12, 15.

Zemlickas, Gediminas. Ak, gražus dangau, tėviške gerųjų… – Iliustr. – B. d. // Mokslo Lietuva. – 2009, lapkričio 19, p. 1, 12–13.

Apie Klaipėdos krašto ir Kuršių nerijos senosiose kapinėse esantį kultūros ir istorijos paveldą, senuosius kryžius, krikštus ir kitus atminimo ženklus.

KULTŪRA

Banys, Rimgaudas. Kristijono Donelaičio žemėje. – Iliustr. // Donelaičio žemė. – 2009, spalis, lapkritis, gruodis (nr. 7–8–9), p. 5, 10.

Apie K. Donelaičio pėdsakus Karaliaučiaus žemėje, artėjantį rašytojo 400-ųjų gimimo metų jubiliejų.

Beinortas, Julius. Po Mažosios Lietuvos kultūros paveldą pasidairius // Donelaičio žemė. – 2009, spalis, lapkritis, gruodis (nr. 7–8–9), p. 5, 11.

Apie išlikusius paveldo objektus ir jų nūdienos būklę Kaliningrado srityje.

Matulevičius, Algirdas. 140-osioms Mažosios Lietuvos kovotojo Jono Vanagaičio metinėms. – Iliustr. // Mokslo Lietuva. – 2009, spalio 1, p. 4–5.

Apie Mažosios Lietuvos politinį ir visuomenės veikėją, laikraštininką, lietuvybės skleidėją J. Vanagaitį ir jo žmoną, visuomenės veikėją Mariją Brožaitę-Vanagaitienę.

Mažosios ir Didžiosios Lietuvos evangelikų liuteronų lietuvių raštijos veikėjų ir kiti jubiliejai 2009 metais / parengė Birutė Žemaitaitytė ir Algirdas Žemaitaitis // Voruta. – 2009, lapkričio 7, p. 16.

Michelini, Guido. Lietuviškų giesmynų medžioklėje : [pokalbis su baltų filologu, Lietuvos mokslų akademijos užsienio nariu, Parmos universiteto (Italija) ordinariniu prof. Gvidu Mikeliniu] / kalbėjosi Gediminas Zemlickas. – Iliustr. – B. d. // Mokslo Lietuva. – 2009, gruodžio 17, p. 4–5.

Apie Danieliaus Kleino asmenybės ir giesmynų tyrimus.

Mizgirienė, Alma. „Sandoros“ – „Santaros“ draugijos 1904–1939 m. veikla Mažojoje Lietuvoje ir Tauragės krašte. – Iliustr. // Tauragės kurjeris. – 2009, lapkričio 24, p. 9.

Petraitytė, Astrida. Pagerbiant spaustuvininką Martyną Jankų. – Iliustr. // Voruta. – 2009, lapkričio 21, p. 2.

Apžvelgiami Vilniaus universiteto išleistame tęstinių mokslo darbų „Knygotyra“ 52-ajame tome išspausdinti straipsniai, skirti Mažosios Lietuvos patriarchui M. Jankui.

Petraitytė, Astrida. Sugrįžę gimtojon žemėn. – Iliustr., portr. // Voruta. – 2009, spalio 3, p. 2.

Apie Mažosios Lietuvos politinio ir visuomenės veikėjo Jono Vanagaičio gyvenimą ir veiklą, laikraštininko ir jo žmonos Marijos Brožaitytės-Vanagaitienės palaikų perlaidojimą Bitėnų (Pagėgių sav. ) kapinaitėse bei J. Vanagaičio veiklos pėdsakus Klaipėdoje.

Vareikis, Vygantas. Jono Vanagaičio gyvenimo kelias ir Klaipėdos žygis. – Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2009, lapkričio 24, p. 5. – (Šilainės sodas).

Pranešimo, skaityto Vilkyškiuose (Pagėgių sav.) 2009 m. rugsėjo 19 d., perlaidojant Jono ir Marijos Vanagaičių palaikus, santrumpa.

Vaškytė, Viktorija. Plikių mokyklai suteiktas Evos Labutytės vardas. – Iliustr. // Voruta. – 2009, spalio 3, p. 19.

Apie Mažosios Lietuvos bendrijos įkūrėjos, dailininkės Evos Labutytės vardo suteikimo Plikių (Klaipėdos r.) pagrindinei mokyklai iškilmes.

Žalys, Aleksandras. Kad Lietuvoje siautėtų kultūros vėjai. – Iliustr., portr. // Donelaičio žemė. – 2009, spalis, lapkritis, gruodis (nr. 7–8–9), p. 6.

Apie Mažosios Lietuvos kultūros veikėjo Jono Vanagaičio 140-ties metų gimimo sukakties paminėjimą: palaikų perlaidojimą Bitėnų (Pagėgių sav.) kapinaitėse ir konferenciją Klaipėdos universitete.

ŠVIETIMAS

Piročkinas, Arnoldas. Išleidus iš rankų mokyklos kontrolę Klaipėdos krašte. – Iliustr., portr. – B. d. // Mokslo Lietuva. – 2009, spalio 15, p. 6, 13 ; lapkričio 19, p. 5, 15 ; gruodžio 3, p. 10–11 ; gruodžio 17, p. 12–13.

Apie lietuviškų mokyklų raidą Klaipėdos krašte 1923-1939 m.

ETNOGRAFIJA. PAPROČIAI

Pukis, Jokūbas. Abipus rubežiaus. II d. – Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2009, spalio 6, p. 6. – (Šilainės sodas).

Ištraukos iš siuvėjo J. Pukio (1895-1993), Klaipėdos krašto liuteronų sakytojo Martino Pukio sūnaus, atsiminimų sąsiuvinio apie caro ir kaizerio imperijų pasienyje ūkininkavusių lietuvininkų liuteronų šeimų gyvenimą, jų buitį ir papročius.

Putriuvienė, Laima. Apie Kuršmarių žvejo gyvenimą ir žuvis. – Iliustr. // Pamarys. – Šilutė, 2009, lapkričio 6, p. 1, 16.

Apie Kintų Vydūno kultūros centro (Šilutės r.) surengtą seminarą “Pamario krašto žvejo gyvenimo būdas ir papročiai”, skirtą žvejų amatui, laivams, seniesiems žuvies patiekalams aktualinti.

Skablauskaitė, Indrė. Geidžiamiausia nuotaka – malėja, grėbėja, grūdėja, darbininkė, ūkininkė. – Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2009, spalio 20, p. 6. – (Šilainės sodas).

Apie lietuvininkų vestuvių tradicijas.

Skipitis, Eugenijus. Kalėdų eglės puošybos, tradicijos ir dabartis. – Iliustr. // Tauragės kurjeris. – 2009, gruodžio 23, p. 15.

Apie Kalėdų eglės puošybos ypatumus Tauragės krašte ir Mažojoje Lietuvoje.

GAMTOS MOKSLAI

Bacevičius, Egidijus. Krašto praeitį liudija vardiniai medžiai ir želdiniai // Šilokarčema. – Šilutė, 2009, lapkričio 10, p. 5. – (Šilainės sodas).

Apie Klaipėdos krašto gražinimo judėjimo pradžią XIX a., proginius ir vardinius želdinius Vakarų Lietuvoje.

Ventės rago ornitologinei stočiai – 80 metų / parengė Alfredas Umbrasas. – Iliustr. // Vakarų Lietuva. – 2009, spalio 27–lapkričio 2, p. 4.

LITERATŪROS MOKSLAS. GROŽINĖ LITERATŪRA

Danieliui Kleinui – 400. – Iliustr. // Donelaičio žemė. – 2009, spalis, lapkritis, gruodis (nr. 7–8–9), p. 6.

Kalbininko D. Kleino trumpas veiklos pristatymas.

Knygos ir žmonės. Danielius Kleinas (1609-1666). – Iliustr., portr. // Pamarys. – Šilutė, 2009, lapkričio 10, p. 7.

ISTORIJA

Bacevičius, Egidijus. Kraštotyrinės vasaros atradimai : Dumpių miško grybas – atmintinė ateities kartoms. – Iliustr. // Voruta. – 2009, lapkričio 21, p. 3.

Iš Dumpių gyvenvietės (Klaipėdos r.) ir to paties pavadinimo dvaro istorijos. Rašoma ir apie Dumpių miške esančią akmens skulptūrą, skirtą dvarininko Carlo Gustavo Hilgendorffo sodintam miškui įprasminti.

Bacevičius, Egidijus. Vilhelmo ir Aleksandro fon Humboltų kelionės per Mažąją Lietuvą. – Iliustr., portr. // Mokslas ir gyvenimas. – 2009, nr. 12, p. 16–18.

Vokiečių keliautojų, baronų 1809 ir 1829 m. kelionių per Mažąją Lietuvą priežastys ir įspūdžiai.

Barasa, Darius. Grinius ir Pagryniai. – Iliustr. // Pamarys. – Šilutė, 2009, gruodžio 18, p. 3, 8.

Apie Šilutės r. Pagrynių gyvenvietės ir Lietuvos prezidento Kazio Griniaus sąsajas bei prezidento vardo įamžinimą vietovėje.

Bubnys, Arūnas. Lietuvių policijos batalionų nuginklavimas ir išformavimas Rytprūsiuose 1944 metais. – Iliustr. – Bibliogr.: 29 pavad. // Voruta. – 2009, spalio 17, p. 6, 8.

Bukavickas, Rubenas. Kintų valsčius 1945-1960: atrasta ir prarasta žemė. – Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2009, gruodžio 8, p. 6 ; gruodžio 23, p. 6. – (Šilainės sodas).

Apie gyventojų padėtį viename Šilutės r. valsčiuje – naujakurių ir persikėlėlių santykius su vietiniais gyventojais, 1958 m. prasidėjusį vietinių gyventojų masinį išvykimą.

Burauskaitė, Teresė Birutė. Atšauksim genocidą ir žaizdų neliks? : [pokalbis su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generaline direktore T. B. Burauskaite apie Mažosios Lietuvos gyventojų genocidą / užrašė] Astrida Petraitytė. – Portr. // Literatūra ir menas. – 2009, spalio 16, p. 3.

Gliožaitis, Algirdas Antanas. Tilžės akto nuostatų atšvaitai po Antrojo pasaulinio karo. – Iliustr., portr. // Donelaičio žemė. – 2009, spalis, lapkritis, gruodis (nr. 7–8–9), p. 10–11.

Spausdinamas autoriaus studijos „Tilžės akto nuostatų realizavimo seka ir jos ypatumai“, išspausdintos rinkinyje „Tilžės akto šviesa“ (Vilnius, 2009), sutrumpintas baigiamasis skyrius.

Heinrichas A., Kuršat. Iš Prūsijos senųjų sienų istorijos : apie Klaipėdos krašto istorines sienas. – Iliustr. // Smiltė. – 2009, lapkritis, p. 1.

Apie Prūsijos pasienį, buvusią Vokietijos-Lietuvos sieną. Pateikiamas XVII a. Klaipėdos valsčiaus žemėlapis.

Purvinas, Martynas. Bružų kaimas. – Iliustr. // Voruta. – 2009, gruodžio 5, p. 11.

Apie savitą Bružų, laukininkų-žemdirbių su XVIII-XX a. pradžios Mažajai Lietuvai būdingais trobesiais ir sodybomis, kaimą, įsikūrusį šalia Tenenio upės Šilutės rajone.

Purvinas, Martynas. Jūravos kaimas. – Iliustr. // Voruta. – 2009, lapkričio 7, p. 11.

Dabartinio Jurbarko rajono vakariniame pakraštyje XVIII a. įsikūrusios miškininkų gyvenvietės istorija.

Purvinas, Martynas. Minijos kaimas. – Iliustr. // Voruta. – 2009, lapkričio 21, p. 11.

Senojo Nemuno deltos žvejų kaimo istorija.

Purvinas, Martynas. Nausėdų kaimas. – Iliustr. // Voruta. – 2009, spalio 17, p. 11.

XVII a. senųjų naujakurių kaimo, įsikūrusio šalia Jūros upės slėnio, plėtros istorija.

Purvinas, Martynas. Opstainių kaimas. – Iliustr. // Voruta. – 2009, spalio 3, p. 11.

XVI-XVIII a. stambių laukininkų–žemdirbių kaimo, esančio šalia Vilkyškių (Pagėgių sav.), istorija.

Simanaitis, Edmundas. Neišmoktos Mažosios Lietuvos genocido pamokos. – Portr. // Tremtinys. – 2009, spalio 23, p. 2.

Apie Mažosios Lietuvos istoriją, čia vykdyto sovietinio teroro, kolonizavimo padarinius, vietos gyventojų genocido atminimą ir vertinimą.

Skipitis, Eugenijus. Mažosios Lietuvos genocido diena aplenkia Pagėgių kraštą. – Iliustr. // Tauragės kurjeris. – 2009, spalio 20, p. 9.

Apie sovietinį genocidą Mažojoje Lietuvoje 1944-1949 m.

Stankeras, Petras. Didelė Mažosios Lietuvos tragedija. – Iliustr., schem. // Veidas. – 2009, spalio 12 (nr. 41), p. 48–49.

Apie Mažosios Lietuvos gyventojų genocidą 1944-1949 m.

Šilas, Vytautas. Dvidešimt Mažosios Lietuvos Reikalų Tarybos veiklos metų. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2009, gruodžio 19, p. 3, 5.

Apie 1989 m. įsteigtos Mažosios Lietuvos reikalų tarybos veiklą.

Vaškytė, Viktorija. Antrasis Lietuvos istorikų suvažiavimas: Klaipėdos krašto sugrįžtuvės ir naratyvo likimas. – Iliustr. – Tęs. Pradžia: nr. 20 // Voruta. – 2009, lapkričio 7, p. 3.

Apie antrąjį Lietuvos istorikų suvažiavimą „Tarp tradicijos ir naujų iššūkių: Lietuvos istorijos mokslas naujojo tūkstantmečio pradžioje“ ir jo metu svarstytą temą – 1939-1940 m. įvykiai Klaipėdos krašte.

Vaškytė, Viktorija. „Pirmieji lietuviai Teksase“ – istorija, atrasta siela ir širdimi. – Iliustr. // Voruta. – 2009, gruodžio 19, p. 2.

Apie lietuvininkų emigraciją į Ameriką XIX a. viduryje ir šia tema Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje eksponuojamą parodą.

Parengė Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė knygotyrai

Virginija Veiverienė, 2010 m. kovo 20 d.

  • Paskelbta: 7 m. atgal į 2014 birželio 5
  • Autorius:
  • Paskutinė redagavimo data: birželio 5, 2014 @ 7:23 pm
  • Šaltinis: Aktualijos

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →