Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

2009 m. sausis–kovas

Pagal   /  2014 birželio 5  /  Komentarų nėra

RELIGIJA / KULTŪRA / ETNOGRAFIJA. PAPROČIAI / MENAS / LITERATŪROS MOKSLAS. GROŽINĖ LITERATŪRA / ISTORIJA

RELIGIJA

Barasa, Darius. Žvilgsnis į Šilutės apskrities evangeliškųjų bendruomenių praeitį (iki XIX a. vid.). – Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2009, sausio 13, p. 6. – (Šilainės sodas) ; sausio 27, p. 6. – (Šilainės sodas).

KULTŪRA

Aleknavičius, Bernardas. Vydūnas apie Kristijoną Donelaitį. – Iliustr., portr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2009, kovo 24, p. 6. – (Šilainės sodas).

Apie 1948 metais Kassel-Mattenberge išleistą Vydūno studiją „Gyvenimas Prūsų Lietuvoje apie 1770 m., kaip jį vaizdavo Kristijonas Donelaitis“. Atskleidžiamas Vydūno požiūris į K. Donelaičio kūrybą.

Gocentas, Vytautas. Laimė – būti savame krašte su savais žmonėmis… : [pokalbis su Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ seimelio nariu, „Mažosios Lietuvos enciklopedijos“ atsakinguoju sekretoriumi V. Gocentu] / kalbėjosi Paulius Petraitis, Astrida Petraitytė. – Iliustr. // Voruta. – 2009, kovo 7, p. 4, 6.

Kaunas, Domas. Mažosios Lietuvos lietuviai – Lietuvių mokslo draugijos nariai. – Iliustr., portr. // Mokslas ir gyvenimas. – 2009, nr. 3, p. 30-33.

Apie Mažosios Lietuvos kultūros ir visuomenės veikėjus Ansą Bruožį, Vilių Gaigalaitį, Vilių Kalvaitį, Joną Vanagaitį, Kristupą Urėdaitį, Vydūną.

Pocytė, Silva. Martyno Jankaus ir Prūsų lietuvių tautinės-kultūrinės veiklos atspindys „Varpo” puslapiuose (1889-1904 m.). – Iliustr. – Pab. Pradžia: nr. 11-12 // Donelaičio žemė. – 2009, sausis, vasaris, kovas (nr. 1-2), p. 4-5.

Purvinas, Martynas. Žingsniai Mažosios Lietuvos link : [recenzija]. – Iliustr. – Rec. kn.: Trys miestai : Stalupėnai, Gumbinė, Įsrutis / Norbertas Stankevičius. [Vilnius : IN VIA], 2009 // Voruta. – 2009, kovo 7, p. 3.

Žeimantas, Vytautas. Daktaro Vacio Bagdonavičiaus dešimtmečiai Vydūno kelyje. – Iliustr., portr. // Lietuvos aidas. – 2009, vasario 28, p. 4.

Žeimantas, Vytautas. Vytauto Kaltenio gražus lietuvininkų dangus. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2009, sausio 27, p. 4.

Apie žurnalisto ir publicisto V. Kaltenio knygą „Ak, gražus dangau!“, skirtą Mažosios Lietuvos žmonėms.

ETNOGRAFIJA. PAPROČIAI

Žumbakienė, Gražina. Mažosios Lietuvos gėlių darželiai : paveldas. – Iliustr. // Rasos. – 2009, nr. 6, p. 13.

MENAS

Jokubavičienė, Kristina. Paveiksluose – Klaipėdos kraštas. – Iliustr. // Klaipėda. – 2009, vasario 5, p. 22.

Apie Juknaičiuose (Šilutės r.) gimusio vokiečių dailininko Horsto Skodlerako tapybos ir grafikos parodą „Peizažai. Klaipėdos kraštas ir Holšteinas“, surengtą Lietuvos dailės muziejaus Prano Domšaičio galerijoje Klaipėdoje.

Jokubavičienė, Kristina. Prisiminimai ir paralelės. – Iliustr. // Klaipėda. – 2009, vasario 25, priedas „Durys“, p. 10.

Apie Juknaičiuose (Šilutės r.) gimusį vokiečių dailininką Horstą Skodleraką, jo kūrybos bruožus.

Vaškytė, Viktorija. Basomis po Mažąją Lietuvą – šluostant užmarštį. – Iliustr. // Voruta. – 2009, kovo 21, p. 3.

Apie Klaipėdos etnokultūros centre eksponuojamą žurnalisto Eugenijaus Skipičio fotografijos parodą „Gyvenimas po Bitėnų dangum”, skirtą Mažosios Lietuvos gamtai, kultūros ir istorijos paveldui.

Žeimantas, Vytautas. Dailininkas Pranas Domšaitis – nuo Mažosios Lietuvos iki Keiptauno. – Iliustr., portr. // Lietuvos aidas. – 2009, sausio 24, p. 4-5.

Apie Mažosios Lietuvos dailininką P. Domšaitį ir jo kūrybą.

LITERATŪROS MOKSLAS. GROŽINĖ LITERATŪRA

Bacevičius, Egidijus. Kraštotyrininko knygos gaivina atmintį ir teikia viltį. – Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2009, kovo 10, p. 6. – (Šilainės sodas).

Apie fotografo, žurnalisto Bernardo Aleknavičiaus leidinius, skirtus Mažajai Lietuvai.

Žeimantas, Vytautas. L. G. Rėza – atradęs mums ne tik K. Donelaitį. – Iliustr., portr. // Lietuvos aidas. – 2009, kovo 6, p. 1, 4.

Apie Liudviką Gediminą Rėzą ir Mažosios Lietuvos reikalų tarybos iniciatyva surengtą jam skirtą išvažiuojamąją mokslinę konferenciją Kaliningrade.

ISTORIJA

Blaževičius, Kazys. Sausio 15-osios sukilimas Klaipėdoje // XXI amžius. – 2009, sausio 14, p. 5.

Apie 1919 metų Versalio taikos konferencijos pasekmes Klaipėdos kraštui, jo prijungimo prie Lietuvos 1923 metais aplinkybes.

Dr. Algirdas Matulevičius – žymiausias Mažosios Lietuvos istorikas. – Iliustr. // Donelaičio žemė. – 2009, sausis, vasaris, kovas (nr. 1–2), p. 5.

Glagau, Otto. O. Glagau apie lietuvininkus // Smiltė. – 2009, kovas, p. 3.

Rašytojo, kraštotyrininko O. Glagau kelionės per Rytprūsius ir Kuršių neriją įspūdžiai. Pateikiami duomenys iš rašytojo biografijos.

Kaukas, Kostas. Klaipėdos sukilimas: faktai ir versijos. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2009, vasario 7, p. 5–6.

Apie Klaipėdos krašto prisijungimą prie Lietuvos. Atsiliepimas į „Lietuvos žinių“ laikraštyje (2009, sausio 16) išspausdintą Aro Lukšo straipsnį „Klaipėdos sukilimas: faktai ir versijos“.

Kaukas, Kostas. Sukilimas prieš sukilimą tęsiasi. – Bibliogr.: 20 pavad. // Kultūros barai. – 2009, nr. 3, p. 17–21.

Apie Mažosios ir Didžiosios Lietuvos susijungimo ypatumus.

Lukšas, Aras. Klaipėdos sukilimas: faktai ir versijos. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2009, sausio 16, p. 14–15.

Petraitytė, Astrida. „Sugrįžimai“ sugrąžina ir Mažąją Lietuvą…. – Iliustr., faks. // Voruta. – 2009, vasario 21, p. 3.

Apie Signatarų namuose pristatytą Vinco Vileišio knygą „Tautiniai santykiai Mažojoje Lietuvoje ligi Didžiojo karo istorijos ir statistikos šviesoje“.

Stankeras, Petras. Atplėštoje Klaipėdoje – pasikėsinimas į fiurerį. – Iliustr. // Ekstra. – 2009, kovo 16–22 (nr. 11), p. 26–29.

Apie 1939 metų Klaipėdos krašto prijungimo prie Vokietijos įvykius.

Vareikis, Vygantas. Klaipėdos krašto praradimas: tarp iliuzijų ir realpolitik. – Iliustr. – Bibliogr.: 32 pavad. – B. d. // Kultūros barai. – 2009, nr. 3, p. 68–75.

Apie 1938–1939 metų įvykius Klaipėdos krašte.

Vareikis, Vygantas. Klaipėdos krašto užėmimas: dokumentai prieš mitus. – Iliustr. – Bibliogr.: 34 pavad. // Kultūros barai. – 2009, nr. 2, p. 18–25.

Apie Klaipėdos krašto padėtį, Klaipėdos užėmimą 1919–1923 metais.

Vareikis, Vygantas. Prieš 70 metų: kaip Klaipėda vėl virto Memeliu. – Iliustr. // Vakarų ekspresas. – 2009, kovo 20, p. 12–13 ; kovo 21, p. 6–7.

Apie 1939 metų įvykius Klaipėdos krašte.

Vitkūnas, Naglis. Memelis per prievartą. – Iliustr., žml. // Veidas. – 2009, kovo 23 (nr. 12), p. 40–41.

Apie 1923–1939 metų įvykius Klaipėdos krašte.

Zemlickas, Gediminas. Gyvenimą skiria Mažosios Lietuvos tyrinėjimui. – Iliustr. // Mokslo Lietuva. – 2009, sausio 15, p. 11, 16.

Apie 70-metį minintį istoriką, enciklopedininką Algirdą Matulevičių.

Žeimantas, Vytautas. Algirdas Matulevičius apie Mažąją Lietuvą. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2009, kovo 14, p. 4.

Apie humanitarinių mokslų daktaro, Mažosios Lietuvos tyrėjo, visuomenės veikėjo A. Matulevičiaus 70-osioms gimimo metinėms skirtą knygą.

Žeimantas, Vytautas. Garsiam Mažosios Lietuvos tyrėjui daktarui Algirdui Matulevičiui – 70 metų. – Iliustr., portr. // Lietuvos aidas. – 2009, sausio 8, p. 5.

Žemaitaitytė, Birutė. Vadovas po Mažąją Lietuvą : [recenzija]. – Iliustr., žml. – Rec. kn.: Klaipėda, Kuršių nerija, Karaliaučius / Nijolė Strakauskaitė. [Vilnius] : R. Paknio leidykla, [2005] // Voruta. – 2009, sausio 10, p. 3.

Žukas, Julius. Endriaus Borcherto „Pro memoria” apie Lietuvos politikos Klaipėdos krašte nesėkmių priežastis ir būdus padėčiai taisyti. – Iliustr., portr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2009, vasario 24, p. 6. – (Šilainės sodas).

Apie Mažosios Lietuvos kultūros ir politikos veikėją Endrių Borchertą ir jo parengtą dokumentą „Pro memoria”, atskleidžiantį sudėtingas 1932 metų Lietuvos valdomo autonominio Klaipėdos krašto realijas.

Parengė Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė knygotyrai

Virginija Veiverienė, 2009 m. liepos 8 d.

  • Paskelbta: 7 m. atgal į 2014 birželio 5
  • Autorius:
  • Paskutinė redagavimo data: birželio 5, 2014 @ 7:03 pm
  • Šaltinis: Aktualijos

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →