Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

2009 m. liepa–rugsėjis

Pagal   /  2014 birželio 5  /  Komentarų nėra

RELIGIJA / KULTŪRA / ETNOGRAFIJA. PAPROČIAI / GAMTOS MOKSLAI / MUZIKA / LITERATŪROS MOKSLAS. GROŽINĖ LITERATŪRA / ISTORIJA

RELIGIJA

Karallus, Hans Paul. Der gute Stern von Wannaggen : 100 jähriges Kirchenjubiläum mit überregionaler Resonanz. – Iliustr. – Vok. k. // Memeler Dampfboot. – Oldenburg, Jg. 161, nr. 8 (2009), p. 113, 116–117.

Apie Vanagų (Klaipėdos r.) evangelikų liuteronų bažnyčios jubiliejų.

KULTŪRA

Jankutė, Ieva. Kol Lietuvoje yra tokių moterų… – Iliustr. // Voruta. – 2009, rugpjūčio 22, p. 2.

Spausdinama kalba, pasakyta Bitėnuose (Pagėgių sav.) pristatant rašytojos Astridos Petraitytės knygą „Minjotų Donkichotas“ ir įteikiant autorei Martyno Jankaus premiją.

Jašinskienė, Svetlana. Po 140 metų sugrįžo į Tėvynę. – Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2009, rugsėjo 22, p. 7.

Apie Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjo Jono Vanagaičio ir jo žmonos Marijos Vanagaitienės palaikų perlaidojimo Bitėnų kapinėse (Pagėgių sav.) iškilmes.

Jašinskienė, Svetlana. Ruošiamasi perlaidoti lietuvybės skleidėją Joną Vanagaitį. – Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2009, rugsėjo 15, p. 4.

Kaip Donelaitis beveik paminklo susilaukė. – Lent. // Šilokarčema. – Šilutė, 2009, rugpjūčio 25, p. 4. – (Šilainės sodas).

Pateikiama medžiaga, spausdinta Mažosios Lietuvos krašto žmonių laikraštyje „Keleivis“, apie XX a. pradžios lietuvininkų iniciatyvą pastatyti ant Rambyno kalno paminklą lietuvių literatūros pradininkui Kristijonui Donelaičiui, minint jo 200–ąsias gimimo metines.

Lazaraitis, Bronius. Kaip kandidatas į mirtininkus tapo sveikuoliu?. – Portr. // Švenčionių kraštas. – 2009, rugsėjo 16, p. 1, 4.

Apie filosofą, rašytoją Vilių Storostą–Vydūną.

Mažosios ir Didžiosios Lietuvos vienybės idėjos skleidėjas Jonas Vanagaitis / parengė Virginija Veiverienė. – Iliustr., portr. // Pamarys. – Šilutė, 2009, rugsėjo 25, p. 5.

Mažosios Lietuvos veikėją prisimins ir Bitėnuose, ir Klaipėdoje. – Iliustr. // Vakarų ekspresas. – 2009, rugsėjo 19, p. 6.

Apie Mažosios Lietuvos visuomenės veikėją, laikraštininką Joną Vanagaitį.

Mieliulis, Edmundas. „Kur Tėvynė, kur gražu…“. – Iliustr. // Pamarys. – Šilutė, 2009, rugsėjo 22, p. 1, 3.

Apie Mažosios Lietuvos politinio ir visuomenės veikėjo Jono Vanagaičio ir jo žmonos Marijos palaikų perlaidojimo Bitėnų kapinėse (Pagėgių sav.) iškilmes.

Pocytė, Silva. Jono Vanagaičio kultūrinė veikla ir jo „Birutės“ : kalba pasakyta per J. Vanagaičio perlaidojimo iškilmes Vilkyškiuose, 2009 m. rugsėjo 19 d. – Iliustr., portr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2009, rugsėjo 22, p. 6. – (Šilainės sodas).

Skipitienė, Giedrė. Prasmingo gyvenimo jubiliejus. – Iliustr. // Voruta. – 2009, rugpjūčio 22, p. 1–2.

Apie Martyno Jankaus vaikaitę Ievą Jankutę, jos veiklą saugant Mažosios Lietuvos atminimą.

Skipitienė, Giedrė. Prasmingo gyvenimo jubiliejus. – Portr. // Rambynas. – Bitėnai (Pagėgių sav.), 2009, rugpjūtis (nr. 2), p. 4.

Apie Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjo Martyno Jankaus vaikaitę Ievą Jankutę, jos įsteigtą M. Jankaus premiją.

Skipitis, Eugenijus ; Vercinkevičius, Juozas. Atminties vėjas sunkmečio peizaže : sueiga pas Martyną Jankų Bitėnuose. – Iliustr. // Voruta. – 2009, rugpjūčio 22, p. 12.

Šilas, Vytautas. Jonas Vanagaitis sugrįžo // Lietuvos aidas. – 2009, rugsėjo 26, p. 5.

Apie Mažosios Lietuvos politikos ir kultūros veikėjo, spaudos darbuotojo J. Vanagaičio nuopelnus puoselėjant lietuvybę, jo ir Marijos Vanagaitienės palaikų perlaidojimą Bitėnų kapinaitėse (Pagėgių sav.) bei J. Vanagaičio 140-ties metų sukakties paminėjimą Klaipėdos universitete.

Vydūniečių Ramovė. – Iliustr. // Donelaičio žemė. – 2009, liepa, rugpjūtis, rugsėjis (nr. 5–6), p. 4–5.

Apie Vydūno draugijos narių stovyklą Bitėnų kaime (Pagėgių sav.), Kazimiero ir Birutės Žemgulių sodyboje.

ETNOGRAFIJA. PAPROČIAI

Pukis, Jokūbas. Abipus rubežiaus. – Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2009, rugsėjo 8, p. 6. – (Šilainės sodas).

Ištraukos iš siuvėjo J. Pukio (1895–1993), Klaipėdos krašto liuteronų sakytojo Martino Pukio sūnaus, atsiminimų sąsiuvinio apie caro ir kaizerio imperijų pasienyje ūkininkavusių lietuvininkų liuteronų šeimų gyvenimą, jų buitį ir papročius.

Žiemytė, Ivona. Rusnė paminėjo laivininkų šventę. – Iliustr. // Vakarų ekspresas. – 2009, rugpjūčio 10, p. 31.

Apie Rusnėje (Šilutės r.) įvykusią šventę „Keliai į Rusnę“ ir joje prisimintus Mažosios Lietuvos papročius.

GAMTOS MOKSLAI

Bacevičius, Egidijus. Pamario dangaus puošmenos – Klaipėdos aukštaskraidžiai. – Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2009, liepos 28, p. 4. – (Šilainės sodas) ; rugpjūčio 11, p. 6. – (Šilainės sodas).

Apie veislinės balandininkystės ištakas, Klaipėdos aukštaskraidžių veislės ypatumus, XIX–XX a. balandininkų draugijas Mažojoje Lietuvoje.

MUZIKA

Petrauskaitė, Danutė. R. Wagnerio pėdsakais – po Mažąją Lietuvą. – Iliustr. – Pab. Pradžia: nr. 168 // Klaipėda. – 2009, liepos 29, priedas „Durys“, p. 16.

Apie vokiečių kompozitoriaus Richardo Wagnerio jaunystės laikotarpį, praleistą Mažojoje Lietuvoje.

LITERATŪROS MOKSLAS. GROŽINĖ LITERATŪRA

Drotvinas, Vincentas. Mažosios Lietuvos leksikografija ir jos tyrėjai // Mokslas ir gyvenimas. – 2009, nr. 7–8, p. 31–33.

Apie senuosius Mažosios Lietuvos žodynus, jų ypatumus ir paskirtį.

Musteikis, Audrius. Spalvingai donkichotiška veikla. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2009, rugpjūčio 20, p. 12.

Apie prozininkę Astridą Petraitytę, kuriai už Mažosios Lietuvos atminčiai skirtus kūrinius paskirta 2009 m. Martyno Jankaus premija.

Skomskienė, Irena. Nauji projektai Liudvikui Gediminui Rėzai – mūsų nacionaliniam didvyriui. Dainų ir Karo kelias. – Portr. // Lietuvos aidas. – 2009, rugsėjo 2, p. 6

Apie dainuojamosios Mažosios Lietuvos tautosakos rinkėją L. G. Rėzą ir jo atminimui įamžinti planuojamą projektą.

ISTORIJA

Göllner, Enrico. Königin Luise wieder in Memel. – Iliustr., portr. – Vok. k. // Memeler Dampfboot. – Oldenburg, Jg. 160, nr. 7 (2009), p. 100.

Apie Klaipėdoje, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, surengtą parodą „Karalienė Luizė Rytų Prūsijoje. Tarp caro ir imperatoriaus“.

Juška, Albertas. Praeities atmintis : keli naumiestiškių žydų bendruomenės istorijos puslapiai. – Iliustr. – Bibliogr.: 17 pavad. – B. d. // Kultūros barai. – 2009, nr. 7–8, p. 106–116.

Apie XVI a. I pusėje prasidėjusį žydų įsikūrimą Naumiestyje (Šilutės r.), judėjų buitį, verslus, tikėjimą. Rašoma apie žinomiausius Naumiesčio žydus.

 Juška, Albertas. Praeities atmintis : keli naumiestiškių žydų bendruomenės istorijos puslapiai. – Iliustr. – Bibliogr.: 12 pavad. – Tęs. Pradžia: nr. 7–8 // Kultūros barai. – 2009, nr. 9, p. 86–92.

Apie Naumiesčio (Šilutės r.) žydų padėtį pirmosios sovietinės okupacijos metu bei surengtą jų naikinimo akciją.

Laurinavičius, Česlovas. Ką reiškia Lietuvai turėti Klaipėdą?. – Iliustr., portr. // Voruta. – 2009, rugsėjo 19, p. 1, 3.

Apie Klaipėdos krašto sąsajų su Lietuva raidą.

Purvinas, Martynas. Alkos kaimas. – Iliustr. // Voruta. – 2009, liepos 18, p. 11.

Mažosios Lietuvos etnografinio kaimo, XIX a. priklaususio Šilutės valsčiui bei Verdainės parapijai, raidos istorija.

Purvinas, Martynas. Antšvenčių kaimas. – Iliustr. // Voruta. – 2009, rugsėjo 19, p. 14.

Pateikiama Jurbarko rajone esančio kaimo raidos istorija.

Purvinas, Martynas. Aukštvilkių kaimas. – Iliustr. // Voruta. – 2009, rugpjūčio 22, p. 11.

Mažosios Lietuvos šiauriniame paribyje nuo XV–XVI a. gyvavusio laukininkų–žemdirbių kaimo raida.

Purvinas, Martynas. Kalėnų kaimas. – Iliustr. // Voruta. – 2009, rugpjūčio 8, p. 9.

Tauragės rajono Kalėnų kaimo istorija.

Purvinas, Martynas. Kalvelių kaimas. – Iliustr. // Voruta. – 2009, rugsėjo 5, p.11.

Jurbarko rajono Kalvelių kaimo istorija.

Purvinas, Martynas. Petrelių kaimas. – Iliustr. // Voruta. – 2009, liepos 4, p. 11.

Mažosios Lietuvos etnografinio pievininkų ir laukininkų kaimo raidos istorija.

Trimakas, Ramūnas. Karaliaučiaus krašte lietuvininkų nebuvo… arba Karaliaučiaus krašto istorija pagal Maskvą // Donelaičio žemė. – 2009, liepa, rugpjūtis, rugsėjis (nr. 5–6), p. 2.

Spausdinama straipsnio „Imperinė atmintis ir istorijos mokymas „vakarų Rusijos“ sampratos klausimu“, išspausdinto žurnale „Naujasis Židinys–Aidai“ (2009 m. nr. 3–5), santrauka apie tai, kokios Karaliaučiaus krašto istorijos mokomi srities vaikai.

Vaškytė, Viktorija. Karalienės Luizės viešnagė Klaipėdoje. – Iliustr. // Voruta. – 2009, liepos 4, p. 3.

Apie Prūsijos karalienę Luizę, jos gyvenimą Klaipėdoje ir Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje surengtą parodą, skirtą karalienei.

Parengė Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė knygotyrai

Virginija Veiverienė, 2009 m. gruodžio 29 d.

  • Paskelbta: 7 m. atgal į 2014 birželio 5
  • Autorius:
  • Paskutinė redagavimo data: birželio 5, 2014 @ 7:16 pm
  • Šaltinis: Aktualijos

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →