Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

2009 m. balandis–birželis

Pagal   /  2014 birželio 5  /  Komentarų nėra

RELIGIJA / KULTŪRA / ŠVIETIMAS / GAMTOS MOKSLAI / MENAS / MUZIKA / LITERATŪROS MOKSLAS. GROŽINĖ LITERATŪRA / ISTORIJA

RELIGIJA

Dauskardt, Bernd. Die Kirche Plicken. – Iliustr. – Vok. k. // Memeler Dampfboot. – Oldenburg, Jg. 160, nr. 6 (2009), p. 85.

Apie Plikių bažnyčią Klaipėdos r.

KULTŪRA

Martynui Jankui atminti. – Portr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2009, gegužės 19, p. 8. – (Šilainės sodas).

Ištraukos apie M. Jankaus mirtį ir laidotuvių organizavimą iš 1946 m. gegužės 26 d. Flensburge (Vokietija) „Žingsnių” leidyklos išleisto leidinuko.

Matijošienė, Audronė. Nauja profesoriaus Domo Kauno knyga : [recenzija]. – Iliustr. – Rec. kn.: Knygos kultūra ir kūrėjas / Domas Kaunas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009 // Tarp knygų. – 2009, balandis (nr. 4), p. 12–13.

Petraitytė, Astrida ; Petraitis, Paulius. Ir faktų diktatas, ir vaizduotės laisvė : [recenzija]. – Iliustr. – Rec. kn.: Knygos kultūra ir kūrėjas / Domas Kaunas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009 // Voruta. – 2009, balandžio 18, p. 2 ; gegužės 9, p. 2.

Stankevičienė, Aistė. Kaip „Aušros“ archyvas išvengė šiukšlyno. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2009, balandžio 6, p. 9.

Apie Kaune, remontuojamo namo palėpėje, rastą lietuvių tautinio atgimimo laikraščio „Aušra”, leisto 1883–1886 m. Ragainėje ir Tilžėje, archyvą.

Vaškytė, Viktorija. Lietuvininkų bendrijos jubiliejus: ar rytojaus rūkai išsisklaidys?. – Iliustr. // Voruta. – 2009, birželio 6, p. 4, 8.

Apie lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva 20–ties metų gyvavimo veiklą.

Vaškytė, Viktorija. Martyno Reisgio ir jo giminės „Banga“ – nesenkanti, nesibaigianti. – Iliustr. // Voruta. – 2009, balandžio 18, p. 4.

Apie Klaipėdos krašto veikėją M. Reisgį ir Klaipėdoje jam ir jo šeimos atminimui atidengtą skulptūrą.

Žalys, Aleksandras. Paminklas didžiam Lietuvos patriotui. – Iliustr. // Klaipėda. – 2009, gegužės 19, p. 22.

Apie svarstymus pastatyti Klaipėdoje paminklą Jurgiui Zauerveinui (Georg Sauerwein).

ŠVIETIMAS

Sodonis, Saulius. Degučių mokyklos šimtmetis. – Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2009, gegužės 19, p. 3–4. – (Šilainės sodas).

Šilutės r. Degučių gyvenvietės mokyklos istorija.

GAMTOS MOKSLAI

Bacevičius, Egidijus. Švyturio prižiūrėtojas, žiedavęs pamario sparnuočius : Ventės rago paukščių stebyklos 80–ųjų metinių sukakčiai. – Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2009, balandžio 21, p. 6. – (Šilainės sodas) ; gegužės 5, p. 6. – (Šilainės sodas).

Apie Ventės rago švyturio prižiūrėtoją Miką Posingį (Michel Posingies) bei paukščių žiedavimo pamaryje pradžią.

Barasa, Darius. Nemuno delta: pastabos paraštėje. – Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2009, birželio 2, p. 6. – (Šilainės sodas) ; birželio 16, p. 6. – (Šilainės sodas).

Apie Nemuno deltos regiono raidą, vandens prekybą Nemunu XIX a., kilusius potvynius, apsauginių pylimų statybas, gyventojų įsikūrimą deltos pelkėse.

MENAS

Vaškytė, Viktorija. Rytprūsių mistika – kur velnias linki labos nakties. – Iliustr. // Voruta. – 2009, birželio 20, p. 3–4.

Apie dailininko Romano Borisovo akvarelių albumą „Rytprūsių mistika“, kuriame užfiksuotas nykstantis Rytų Prūsijos kultūros ir istorijos paveldas Kaliningrado srityje.

MUZIKA

Kšanienė, Daiva. Vydūno dainų rinkinių sukaktis. – Iliustr. // Klaipėda. – 2009, birželio 17, priedas „Durys“, p. 4.

Apie Mažosios Lietuvos muzikinę kultūrą ir Vydūno indėlį kuriant chorinį repertuarą.

LITERATŪROS MOKSLAS. GROŽINĖ LITERATŪRA

Heise, Ulf. Ein Muscheltier in seiner Welt : zum 350. Todestag vn Simon Dach. – Portr. – Vok. k. // Memeler Dampfboot. – Oldenburg, Jg. 160, nr. 5 (2009), p. 65–66.

Apie Mažosios Lietuvos poetą Simoną Dachą.

Kalinauskienė, Aušra. Apie savęs atradimą. – Iliustr. // Voruta. – 2009, gegužės 23, p. 2 ; birželio 6, p. 2.

Apie rašytoją, mažlietuvių palikuonę Astridą Petraitytę ir jos leidinius Mažosios Lietuvos tematika.

Kšanienė, Daiva. Krašto kultūroje – ryškus S. Dacho pėdsakas. – Portr. // Klaipėda. – 2009, gegužės 27, priedas „Durys“, p. 3.

Apie Mažosios Lietuvos poeto ir muziko Simono Dacho literatūrinę kūrybą.

Mažosios Lietuvos poetas Mikelis Hofmanas-Ateivis (1889-1921) / [parengė] Loreta Liutkutė. – Portr. // Pamarys. – Šilutė, 2009, gegužės 1, p. 5.

Petraitytė, Astrida ; Petraitis, Paulius. Lietuviškųjų žodžių manifestas : [recenzija]. – Iliustr. – Rec. kn.: Gyvumo žodžiai / Fridrichas Bajoraitis. Vilnius : Petro ofsetas, 2008 // Voruta. – 2009, balandžio 4, p. 2.

Stakutis, Giedrius. Dėkingumas liuteronų kunigui, mojuojant Ė raidės vėliava. – Iliustr. // Veidas. – 2009, gegužės 25 (nr. 21), p. 46–47.

Apie pirmosios lietuviškos gramatikos „Grammatika Litvanica“ autorių, Tilžės kunigą Danielių Kleiną.

Vaškytė, Viktorija. 350 metų be Simono Dacho. – Iliustr. // Voruta. – 2009, birželio 6, p. 10.

Apie Klaipėdoje gimusio vokiečių poeto S. Dacho kūrybą ir jo 350–ųjų mirties metinių paminėjimą Klaipėdoje, Simono Dacho namuose.

ISTORIJA

Bagdonas, Bronius. „Santaros“ draugijos Rukų „Ąžuolo“ skyriaus veikla 1923–1938 metais. – Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2009, birželio 30, p. 6. – (Šilainės sodas).

Dauskardt, Bernd. Ungewisse Schicksale. – Iliustr. – Vok. k. // Memeler Dampfboot. – Oldenburg, Jg. 160, nr. 5 (2009), p. 66.

Apie numanomą vokiečių karių kapavietę Naujapievių pelkėje, Šilutės r.

Genys, Jonas. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus metamorfozės: saugotojas keičia vaidmenį : [pokalbis su Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktoriumi J. Geniu / kalbino Viktorija Vaškytė]. – Iliustr. // Voruta. – 2009, balandžio 4, p. 7 ; balandžio 18, p. 7.

Gudavičius, Edvardas. Tautiniai ir kultūriniai santykiai susiklostant Lietuvos luominei visuomenei. – Iliustr. – Tęs. Pradžia: nr. 83 // Lietuvos aidas. – 2009, gegužės 8, p. 7.

Rašoma ir apie Mažosios Lietuvos atsiradimą.

Jurgsties, Uwe. 70 Jahre Wiederangliederung des Memelgebietes 1939 : vertraglich immer noch deutsch. – Iliustr., faks., portr. – Vok. k. // Memeler Dampfboot. – Oldenburg, Jg. 160, nr. 4 (2009), p. 49–50, 58.

Apie Klaipėdos krašto prijungimą prie Vokietijos.

Nuo amžių čia gyveno lietuviai : [recenzija]. – Iliustr., žml. – Rec. kn.: Tautiniai santykiai Mažojoje Lietuvoje / Vincas Vileišis. Vilnius : Versus aureus, 2008 // Donelaičio žemė. – 2009, balandis–gegužė (nr. 3–4), p. 8.

Pancerovas, Dovydas. Miestelis, kuriame prekiavo kolonijinėmis prekėmis ir veikė… turtingų kosmopolitų klubas!. – Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2009, gegužės 29, p. 7.

Apie XX a. pr. Šilutės bendruomenės gyvenimą, įpročius, ekonomikos plėtrą.

Prūsų lietuvių tautos taryba : keletas senosios praeities liudijimų iš daktaro Viliaus Gaigalaičio archyvo. – Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2009, balandžio 7, p. 6. – (Šilainės sodas).

Apie 1918 m. Prūsijos krašto įvykius. Straipsnis buvo išspausdintas 1955 m. rugsėjo mėn. emigracijoje ėjusiame Mažosios Lietuvos laikraštyje „Keleivis“.

Purvinas, Martynas. Būbliškės dvaras. – Iliustr. // Voruta. – 2009, balandžio 4, p. 11.

Pagėgių apylinkėse buvusio dvaro istorija.

Purvinas, Martynas. Gudų kaimas. – Iliustr. // Voruta. – 2009, birželio 6, p. 11.

Mažosios Lietuvos kaimo įsikūrimo ir raidos istorija.

Purvinas, Martynas. Kintai. – Iliustr. – Bibliogr.: 3 pavad. // Voruta. – 2009, birželio 20, p. 11–12.

Mažosios Lietuvos etnografinio kaimo raidos istorija.

Purvinas, Martynas. Lapynai. – Iliustr. // Voruta. – 2009, gegužės 23, p. 11.

Mažosios Lietuvos etnografinio kaimo raidos istorija.

Purvinas, Martynas. Mėželių kaimas. – Iliustr. // Voruta. – 2009, gegužės 9, p. 11.

Netoli Priekulės esančio Mėželių, XVII amžiaus laukininkų-žemdirbių bei pievininkų, kaimo istorija.

Purvinas, Martynas. Pakalnės kaimas. – Iliustr. – Bibliogr.: 5 pavad. // Voruta. – 2009, balandžio 18, p. 11.

Nemuno deltos žvejų kaimo įsikūrimo ir raidos istorija.

Sodonis, Saulius. Martyno Jankaus dalyvavimas [Šilutės] regiono politiniuose įvykiuose. – Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2009, gegužės 19, p. 8. – (Šilainės sodas).

Vareikis, Vygantas. Klaipėdos krašto praradimas: tarp iliuzijų ir realpolitik. – Iliustr. – Bibliogr.: 34 pavad. – Tęs. Pradžia: nr. 2 // Kultūros barai. – 2009, nr. 4, p. 63–69.

Apie 1938–1939 metų įvykius Klaipėdos krašte.

Vareikis, Vygantas. Savivalda prieškario Klaipėdoje ir Memelio obligacijos. – Iliustr. // Vakarų ekspresas. – 2009, gegužės 9, p. 7.

Žeimantas, Vytautas. Tilžės akto šviesa šviečia ir švies. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2009, balandžio 18, p. 4

Apie Mažosios Lietuvos reikalų tarybos ir Mokslotyros instituto išleistą knygą „Tilžės akto šviesa” bei Tilžės akto istorinę prasmę.

Žemaitaitis, Algirdas. „Voruta“ mūsų gyvenime : Lietuvos istorijos laikraščio „Voruta“ 20–metis : [pokalbis su laikraščio bendradarbiu A. Žemaitaičiu ir jo dukra, laikraščio redaktore–žurnaliste, Birute Žemaitaityte] / kalbėjosi Vytautas Žemaitis. – Portr. // Voruta. – 2009, balandžio 18, p. 3.

Parengė Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė knygotyrai

Virginija Veiverienė, 2009 m. lapkričio 1 d.

  • Paskelbta: 7 m. atgal į 2014 birželio 5
  • Autorius:
  • Paskutinė redagavimo data: birželio 5, 2014 @ 7:09 pm
  • Šaltinis: Aktualijos

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →