Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

2008 m. spalis–gruodis

Pagal   /  2014 birželio 5  /  Komentarų nėra

RELIGIJA / KULTŪRA / ETNOGRAFIJA. PAPROČIAI. TAUTOSAKA / MEDICINA / MUZIKA / GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS / ISTORIJA

RELIGIJA

Aleknavičius, Bernardas. „Apjakėliai“. – Iliustr. – Pab. Pradžia: nr. 8 // Gimtinė. – 2008, spalio 1–31 (nr. 10), p. 8.

Apie vokiečių valstybinės religijos neigiamą įtaką mažlietuvių tautinei dvasiai ir Vydūno pastangas išsaugoti mažlietuvių dvasines vertybes Mažojoje Lietuvoje.

Kussau, Erich. Christliche Gemeinschaftsarbeit. – Iliustr. – Vok. k. // Memeler Dampfboot. – Oldenburg, Jg. 160, nr. 11 (2008), p. 161–162, 164.

Apie evangeliškųjų krikščionių bendravimo sąjūdį Rytų Prūsijoje.

Piročkinas, Arnoldas. Klaipėdos krašto evangelikų bažnyčia – pleištas vokiečių rankose. – Portr., iliustr. // Mokslo Lietuva. – 2008, spalio 9, p. 12 ; spalio 23, p. 12 ; lapkričio 6, p. 14, 16.

KULTŪRA

Krikštaponis, Vilmantas. Rambyno papėdės švyturys. – Portr. // XXI amžius. – 2008, rugsėjo 17, p. 10–11 ; rugsėjo 24, p. 10–11 ; spalio 1, p. 14–15.

Apie Mažosios Lietuvos visuomenės veikėją, spaudos leidėją ir redaktorių Martyną Jankų.

Martynas Jankus ir Vydūnas : Martyno Jankaus 150-mečiui / parengė E. Urbonas. – Iliustr. // Sandrava. – 2008, gruodis (nr. 3), p. 8.

Pocytė, Silva. Martyno Jankaus ir Prūsų lietuvių tautinės–kultūrinės veiklos atspindys „Varpo” puslapiuose (1889–1904 m.). – Iliustr. – B. d. // Donelaičio žemė. – 2008, lapkritis–gruodis (nr. 11–12), p. 3–4.

Žemaitaitytė, Birutė. Martyno Jankaus 150-metis. – Iliustr. // Voruta. – 2008, spalio 4, p. 1–2.

Apie tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Martynas Jankus: tautinio atgimimo spauda ir spaudos veikėjai”, įvykusioje 2008 m. rugsėjo 25 d. Vilniuje, skaitytus pranešimus. Straipsnyje apžvelgiamas M. Jankaus gyvenimas ir veikla.

Žemaitaitytė, Birutė. Vydūno dvasios pakylėtasis : [recenzija]. – Portr. – Rec. kn.: Adomas Brakas – Vydūno dvasios pakylėtasis / Bernardas Aleknavičius. Klaipėda : Eglės leidykla, 2007 // Voruta. – 2008, lapkričio 22, p. 2.

ETNOGRAFIJA. PAPROČIAI. TAUTOSAKA

Bacevičius, Egidijus. „Muižės lietuvio” tautosakos rinkinėliai. – Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2008, lapkričio 11, p. 6. – (Šilainės sodas) ; lapkričio 25, p. 6. – (Šilainės sodas).

Apie Muižės (dab. Šilutės r.) dvarininko Ernsto Vilhelmo Berbomo surinktą tautosakinę medžiagą ir rašytinį palikimą.

Jašinskienė, Svetlana. Atgal į praeitį. – Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2008, gruodžio 24, p. 6. – (Šilainės sodas).

Plaškių kaimo gyventojos (Šilutės r.) Imgard Gerulytės prisiminimai apie šv. Kalėdų ir Naujųjų metų šventimą Rytų Prūsijoje.

Mačiulskis, Vidmantas. Hermanno Huffzigerio sudarytas Rytų Prūsijos šokių leidinys Der Tanzkreis. Alte und neue Vokstänze aus Ostpreuβen. – Iliustr., lent., žml. – Santr. angl. – Bibliogr.: 37 pavad. // Liaudies kultūra. – 2008, gruodis, nr. 6, p. 49–57.

Pristatomas H. Huffzigerio surinktų ir išleistų XIX a. pabaigos – XX a. pradžios Rytų Prūsijos liaudies šokių leidinys „Šokių ratelis. Seni ir nauji šokiai iš Rytų Prūsijos”.

Putriuvienė, Laima. Senoji Pamario krašto virtuvė. – Iliustr. // Pamarys. – Šilutė, 2008, lapkričio 25, p. 11.

Apie Kintų Vydūno kultūros centro (Šilutės r.) surengtą seminarą „Senoji Pamario krašto virtuvė”, skirtą krašto kulinariniam paveldui aktualinti.

MEDICINA

Poviliūnas, Leonardas. XIX amžiaus valstiečių gydymo lygis Didžiosios Lietuvos (Gruzdžių) ir Mažosios Lietuvos (Rusnės) valsčiuose // Šilokarčema. – Šilutė, 2008, spalio 14, p. 6. – (Šilainės sodas).

MUZIKA

Kšanienė, Daiva. Martyno Jankaus indėlis į Mažosios Lietuvos muzikinę kultūrą. – Iliustr. // Donelaičio žemė. – 2008, lapkritis–gruodis (nr. 11–12), p. 5.

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Bukontienė, Emilija Algaudė. Konferencija skirta Danieliui Kleinui Karaliaučiuje. – Iliustr. // Voruta. – 2008, lapkričio 8, p. 3.

Apie Rusijos valstybiniame Imanuelio Kanto universitete, Kaliningrade, įvykusią tarptautinę mokslinę konferenciją „Lingvistinės minties raida XVI–XXI amžiuje”, skirtą D. Kleino „Gramatikos“ („Gramaticae Litvanicae“) 355-erių metų sukakčiai paminėti.

Žemaitaitytė, Birutė. Žodis nedingsta be pėdsakų : [recenzija]. – Iliustr. – Rec. kn.: Žodi, nekrisk ant akmens / Edita Barauskienė. Vilnius : Versus aureus, [2007] // Voruta. – 2008, spalio 25, p. 2.

ISTORIJA

Barasa, Darius. Tilžės aktą prisiminus. – Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2008, gruodžio 9, p. 6. – (Šilainės sodas).

Apie Tilžės akto atsiradimo aplinkybes, aktą pasirašiusios organizacijos veiklos detales.

Blaževičius, Kazys. Kryžiuočiai pradėjo, bolševikai pratęsė, globalizacija užbaigs. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2008, spalio 7, p. 1, 5–6.

Apie prūsų ir lietuvininkų likimą ir istoriją.

Blaževičius, Kazys. Versalio taikos sutartis ir Klaipėdos kraštas. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2008, gruodžio 3, p. 6–7.

Girdzijauskas, Juozas. Du himnai – vienai Tėvynei. – Portr., iliustr. // Donelaičio žemė. – 2008, lapkritis–gruodis (nr. 11–12), p. 1–2.

Apie dviejų himnų – lietuvininkų himno „Lietuvninkai mes esam gimę”, kilusio iš sutrumpinto J. Zauerveino eilėraščio variant, ir Vinco Kudirkos sukurtos „Tautiškos giesmės” – ištakas, idėjas.

Juodytė, Gražina. Klaipėdos akvarelės: namai ir žmonės. – Iliustr. // Vakarų ekspresas. – 2008, spalio 27, p. 6 ; lapkričio 10, p. 6 ; lapkričio 17, p. 6 ; lapkričio 24, p. 6 ; gruodžio 1, p. 6 ; gruodžio 8, p. 6 ; gruodžio 15, p. 6.

Apie Mažosios Lietuvos politiką ir visuomenės veikėją Erdmoną Simonaitį, gyvenusį Klaipėdoje, Šaulių g. 31 name, ir jo šeimos narių likimus. Rašoma ir apie 1938 m. šį namą nusipirkusį visuomenės ir kultūros veikėją Jokūbą Stikliorių bei jo šeimą.

Juodkazis, Vytautas. Klaipėdos kraštą prisimenant…. – Portr., iliustr. // Mokslas ir gyvenimas. – 2008, nr. 10, p. 26–30.

Iš Klaipėdos krašto istorijos. Prisiminimai apie pažintį su iškiliais Mažosios Lietuvos veikėjais: Martynu Jankumi, Vydūnu, Enziu Jagomastu.

Liekis, Algimantas. Mažoji Lietuva: prarasto susigrąžinimas. – Portr., žml., iliustr. // Lietuvos aidas. – 2008, gruodžio 2, p. 1, 3, 5 ; gruodžio 3, p. 2.

Matulevičius, Algirdas. Mažosios Lietuvos tautinė taryba ir Tilžės Aktas (1918 XI 30) // Voruta. – 2008, gruodžio 6, p. 1–2 ; gruodžio 20, p. 2.

Petraitytė, Astrida. Antrojo pasaulinio karo pabaiga Rytų Prūsijoje: faktai ir istorinė atmintis : iš Klaipėdos universiteto mokslinės konferencijos. – Iliustr. // Voruta. – 2008, lapkričio 8, p. 2.

Safronovas, Vasilijus. Tilžės akto mįslės. – Bibliogr.: 36 pavad. // Kultūros barai. – 2008, nr. 11, p. 80–85.

Apie Tilžės akto aktualizavimo etapus.

Steponaitis A. Nekrologas, kuriam šimtas metų. – Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2008, gruodžio 9, p. 6. – (Šilainės sodas).

Spausdinamas 1918 m. gruodžio 1 d. mirusio publicisto, kultūros veikėjo Mikelio (Mykolo) Ašmio nekrologas, kurio tekstas buvo išsiuntinėtas užsienio lietuviškų laikraščių redakcijoms.

Šilas, Vytautas. Mažosios Lietuvos gyventojų genocidas : ištakos ir vertinimai. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2008, spalio 15, p. 3.

Apie 1944–1948 metų sovietinį Mažosios Lietuvos gyventojų genocidą.

Šilas, Vytautas. Tilžės akto istorinė prasmė // Lietuvos aidas. – 2008, lapkričio 29, priedas „Naujausios žinios“, p. 4.

Turčinavičius, Vladas. Drąsiausias Lietuvos politinis – karinis žygis. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2008, spalio 18, p. 3, 5.

Atsiliepimas į istoriko Vygando Vareikio straipsnį „Gajūs mitai, arba Kas „atvadavo“ Klaipėdos kraštą?“, publikuotą žurnale „Kultūros barai“ (2008 m. nr. 4). Rašoma ir apie rašytojo Vinco Krėvės–Mickevičiaus vaidmenį Klaipėdos išvadavimo įvykiuose.

Turčinavičius, Vladas. Drąsiausias Lietuvos politinis ir karinis žygis. – Iliustr. – Bibliogr.: 24 pavad. // Kultūros barai. – 2008, nr. 10, p. 16–21.

Atsiliepimas į istoriko Vygando Vareikio straipsnį „Gajūs mitai, arba Kas „atvadavo“ Klaipėdos kraštą?“, publikuotą žurnale „Kultūros barai“ (2008 m. nr. 4).

Vaškytė, Viktorija. Ievos Jankutės archyvą atvertus… – Iliustr. // Voruta. – 2008, gruodžio 20, p. 1, 4–5.

Apie Ievos Jankutės šeimos archyvą, 2006 m. patekusį į Klaipėdos universiteto biblioteką.

Vaškytė, Viktorija. Martyno Jankaus istorija – vienu likimu besidalinantiems. – Portr., iliustr. // Voruta. – 2008, gruodžio 6, p. 3.

Apie Tilžės akto 90-mečio ir M. Jankaus gimimo 150-ųjų metinių paminėjimą Mažosios Lietuvos muziejuje.

Žemaitaitytė, Birutė. Tilžės Akto 90-metis // Voruta. – 2008, gruodžio 6, p. 13.

Parengė Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė knygotyrai

Virginija Veiverienė, 2009 m. kovo 27 d.

  • Paskelbta: 7 m. atgal į 2014 birželio 5
  • Autorius:
  • Paskutinė redagavimo data: birželio 5, 2014 @ 6:57 pm
  • Šaltinis: Aktualijos

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →