Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

2008 m. sausis–kovas

Pagal   /  2014 birželio 5  /  Komentarų nėra

RELIGIJA / KULTŪRA / ETNOGRAFIJA. PAVELDAS / ŽVEJYBA / MENAS / KALBOTYRA. LITERATŪROS MOKSLAS / ISTORIJA / BIOGRAFIJOS

RELIGIJA

Kaitinnes, Hans. Christen in Schmelz 1947. – Iliustr. – Vok. k. // Memeler Dampfboot. – Oldenburg, Jg. 159, nr. 2 (2008), p. 20.

Apie Klaipėdos miesto Smeltės gyvenamojo rajono tikinčiuosius pokario metais.

KULTŪRA

Aleknavičius, Bernardas. „Sunku akmenėliui ant kelio gulėti…“ : Vydūno 140-ajam gimtadieniui. – Iliustr. // Gimtinė. – 2008, vas. 1-29, p. 1, 7 ; kovo 1-31, p. 1-2.

Bagdonavičius, Vacys. Vilhelmo Storosto tapsmas Vydūnu prasideda Kintuose. – Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2008, kovo 14, p. 6

Apie Vydūno gyvenimą ir veiklą.

Bagdonavičius, Vacys. Vydūnas – dieviškosios kibirkšties ieškotojas. – Iliustr. // Veidas. – 2008, kovo 24 (nr. 13), p. 42-43.

Dobranskienė, Romualda. „Hermano Zudermano vardas nebus pamirštas“ : [pokalbis su Šilutės Hermano Zudermano literatūrinės kraštotyros klubo pirmininke R. Dobranskiene] / kalbėjosi Laima Putriuvienė. – Iliustr. // Pamarys. – Šilutė, 2008, kovo 7, p. 2, 5.

Iškilų Mažosios Lietuvos sūnų palydint : [Nekrologas Viliui Pėteraičiui]. – Portr. // Donelaičio žemė. – 2008, kovas (nr. 3), p. 3.

Kaunas, Domas. Europos pilietis – Jurgis Zauerveinas : [pokalbis su Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros instituto direktoriumi, Mažosios Lietuvos knygos ir kultūros istorijos tyrinėtoju prof. D. Kaunu] / kalbėjosi Gediminas Zemlickas . – Iliustr. – Tęs. Pradžia: nr. 1 // Mokslo Lietuva. – 2008, vas. 7 (nr. 3), p. 8-9.

Kaunas, Domas. Garsas apie Zauerveiną Lietuvoje plito kaip apie didžiavyrį (4) : su Mažosios Lietuvos knygos ir kultūros istorijos tyrinėtoju prof. Domu Kaunu toliau kalbame apie visuomenės ir kultūros veikėją, poetą ir poliglotą Jurgį Zauerveiną (Georg Sauerwein, 1831-1904). – Iliustr. – Tęs. Pradžia: nr. 1 // Mokslo Lietuva. – 2008, vas. 21, p. 6-7.

Kaunas, Domas. Jurgis Zauerveinas: apie jį sukosi lietuvininkų gyvenimas : [pokalbis su Mažosios Lietuvos knygos ir kultūros istorijos tyrinėtoju prof. D. Kaunu] / kalbėjosi Gediminas Zemlickas. – Iliustr. – Tęs. Pradžia: nr. 1 // Mokslo Lietuva. – 2008, kovo 20 (nr. 6), p. 8-9.

Kaunas, Domas. Laiko vėjuose : [pokalbis su Mažosios Lietuvos knygos ir kultūros istorijos tyrinėtoju prof. D. Kaunu] / kalbėjosi Gediminas Zemlickas. – Iliustr. – B. d. // Mokslo Lietuva. – 2008, saus. 10-23 (nr. 1), p. 8-9, 16.

Kaunas, Domas. Lietuviškasis Jurgio Zauerveino pasaulis : [pokalbis su Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dekanu, Mažosios Lietuvos knygos ir kultūros istorijos tyrinėtoju prof. D. Kaunu] / kalbėjosi Gediminas Zemlickas . – Iliustr., portr. – Tęs. Pradžia: nr. 1 // Mokslo Lietuva. – 2008, saus. 24–vas. 6 (nr. 2), p. 8-9.

Mažosios ir Didžiosios Lietuvos evangelikų liuteronų lietuvių raštijos veikėjų ir kiti jubiliejai 2008 metais / parengė Birutė Žemaitaitytė, Algirdas Žemaitaitis . – B. d. // Voruta. – 2008, vas. 9, p. 3 ; vas. 23, p. 3 ; kovo 15, p. 3.

Mažosios Lietuvos sūnų palydint // Literatūra ir menas. – 2008, kovo 21, p. 23.

Apie velionio Viliaus Pėteraičio veiklą.

Minime Vydūno 140-ąsias gimimo metines. – Iliustr. // Donelaičio žemė. – 2008, kovas (nr. 3), p. 1-2.

Spausdinamas trumpas Vydūno veiklos pristatymas ir informacija apie Vydūno sukakties paminėjimą Vilniuje.

Palijanskaitė, Rima. Vydūno fenomenas : Vydūnui – 140. – Portr. // Nemunas. –2008, kovo 20–bal. 2, p. 9.

Vydūno asmenybės bruožai.

Sugrįžti prie Vydūno verta. – Iliustr. // Donelaičio žemė. – 2008, kovas (nr. 3), p. 2.

Apie naują Vacio Bagdonavičiaus knygą „Spindulys esmi begalinės šviesos: etiudai apie Vydūną“ (Vilnius, 2008).

Tikrasis Vydūnas. – Iliustr., portr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2008, kovo 28, p. 10. – (Šilainės sodas).

Spausdinamas Vydūno laiškas leidinio „Naujas žodis“ redakcijai, kuriame priekaištaujama dėl jame išspausdintos nekokybiškos nuotraukos bei netikslumų paskelbtuose tekstuose.

Žemaitaitis, Algirdas. Pirmajam „Pagalbos“ redaktoriui 140 metų : Endrikis Šadagys (1867-1911). – Iliustr. // Voruta. – 2008, kovo 29, p. 14.

ETNOGRAFIJA. PAVELDAS

Aleknienė, Danutė. Riešinės – iš užmaršties prikeltos miniatiūros // Kraitė. – 2008, vas. 27–kovo 11, p. 4.

Riešinių regioninių savitumų apžvalga.

Paplauskienė, Skirmantė. Nuo 9 metų tarnauti pradėjusi senolė praeitį vadina gera. – Iliustr. // Šilutės naujienos. – Šilutė, 2008, saus. 3, p. 5. – (Apie lietuvininkų gyvenimą – iš amžininkų lūpų).

Juknaičių seniūnijos (Šilutės r.) gyventojos prisiminimai apie lietuvininkų gyvenimą ir papročius.

Šikšnienė, Roza. Kas bijo Hugo Scheu’jaus? : [pokalbis su istorike, Šilutės muziejaus direktore R. Šikšniene] / kalbėjosi Astrida Petraitytė. – Iliustr. // Voruta. – 2008, kovo 15, p. 1–3.

Apie Mažosios Lietuvos paveldą, jo išsaugojimą ir sklaidą bei šioje srityje iškylančias problemas.

ŽVEJYBA

Gaigalas, Kazys. Pamario polderiuose kultūrinių pievų ir žuvų nebėra. – Iliustr. // Mokslas ir gyvenimas. – 2008, nr. 1, p. 36–39.

Apie žuvininkystę Kuršių mariose ir Nemuno deltos regioninio parko vandens telkiniuose praeityje ir dabar.

Senųjų žvėjų patarėma / parengė Laima Putriuvienė. – Iliustr. // Vakarų Lietuva. – Kretinga, 2008, kovo 4, p. 4.

Šilutės pirmosios gimnazijos mokytojos Vaidos Galinskienės Mažosios Lietuvos senųjų lietuvininkų tarme pateikti senųjų žvejų pastebėjimai.

MENAS

Jokubavičienė, Kristina. Knyga atidengė A. Brako asmenybės klodus. – Iliustr. // Klaipėda. – 2008, saus. 30, priedas „Durys“, p. 10.

Apie leidinį „Klaipėdos krašto istorijos ir kultūros atodangos : Klaipėdos krašto visuomenės veikėjui dailininkui Adomui Brakui atminti“ (Klaipėda, 2007).

Lažaunikaitė, Danguolė. Galėjusi atstovauti bažnyčiai ir Lietuvai… arba: darkart apie Evą : [pasakoja Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios parapijietės Danguolė Lažaunikaitė, Elzė Krotkienė ir Marija Andziulevičienė] / kalbino Astrida Petraitytė. – Iliustr. // Lietuvos evangelikų kelias. – 2008, kovas (nr. 3), p. 4-6.

Apie Mažosios Lietuvos atminimo puoselėtoją, dailininkę Evą Labutytę.

Vanagas, Gediminas. Mūsų Eva : [pokalbis su G. Vanagu / kalbėjosi] Astrida Petraitytė. – Iliustr. // Lietuvos evangelikų kelias. – 2008, sausis (nr. 1), p. 6–7.

Prisiminimai apie dailininkę, Mažosios Lietuvos dvasios skleidėją, Evą Labutytę.

KALBOTYRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Barauskienė, Edita. Žodi, nekrisk ant akmens. – Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2008, saus. 29, p. 7. – (Šilainės sodas).

Ištrauka iš naujos E. Barauskienės knygos „Žodi, nekrisk ant akmens“, skirtos pirmosios lietuviškos knygos autoriui Martynui Mažvydui atminti.

Kondratas, Benjaminas. Kalbininkas, raštijos kūrėjas Pilypas Ruigys. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2008, kovo 29, p. 5.

Kondratas, Benjaminas. Mykolas Merlinas ir jo idėjos // Lietuvos aidas. – 2008, vas. 23, priedas „Naujausios žinios“, p. 4.

Apie Mažosios Lietuvos raštijos kūrėją, evangelikų liuteronų kunigą Mykolą Merliną ir jo iškeltas idėjas lietuvių liaudies kalbos vartosenos klausimais.

Sodonis, Saulius. Pas mus atėjo Mažvydas…. – Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2008, saus. 29, p. 5–6. – (Šilainės sodas).

Apie Editos Barauskienės romano „Žodi, nekrisk ant akmens“, skirto Martynui Mažvydui, atsiradimo priežastis ir sąlygas.

ISTORIJA

Barasa, Darius. Senoji Šilutės turgaus aikštė. – Iliustr., žml. // Šilokarčema. – Šilutė, 2008, vas. 26, p. 8. – (Šilainės sodas) ; kovo 14, p. 10. – (Šilainės sodas).

Šilutės turgavietės istorinės raidos apžvalga.

Furmonavičius, Darius. Karaliaučiaus problema dar neišspręsta. – Žml. // XXI amžius. – 2008, saus. 9, p. 7.

Pranešimas, skaitytas PLB ir Seimo komisijos posėdyje 2007 metų spalio 16 dieną minint Mažosios Lietuvos genocido dieną.

Glaser, Brigitte. Traumreise in die Heimat. – Iliustr. – Vok. k. // Memeler Dampfboot. – Oldenburg, Jg. 159, nr. 1 (2008), p. 5.

Prisiminimai apie kelionę po Klaipėdos kraštą.

Janz, Egon. Der 22. und 23. März 1939. – Vok. k. // Memeler Dampfboot. – Oldenburg, Jg. 159, nr. 3 (2008), p. 45.

Iš Klaipėdos krašto istorijos.

Kačerauskienė, Aldona. Klaipėdos diena ir Martynas Jankus. – Portr. // XXI amžius. – 2008, saus. 30, p. 10.

Apie 1923 m. sukilimą Klaipėdoje, Mažosios Lietuvos susijungimą su Didžiąja Lietuva bei M. Jankaus indėlį šiuose įvykiuose.

Klaipėdos krašto diena – sausio 15-oji. – Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2008, saus. 15, p. 8. – (Šilainės sodas).

Kriegsgefangene in Matzicken. – Lent. – Vok. k. // Memeler Dampfboot. – Oldenburg, Jg. 159, nr. 3 (2008), p. 33, 36-39.

Macikų (Šilutės r.) karo belaisvių stovykloje kalėjusiųjų sąrašai.

Matutis, Vidmantas. Turistus vilios į nacių bunkerius pajūryje : dėl išskirtinės Klaipėdos krašto istorijos sieks atstatyti baterijas. – Iliustr. // Klaipėda. – 2008, saus. 25, priedas „Jūra“, p. 1, 4.

Apie Antrojo pasaulinio karo laikų nacistinės Vokietijos karinį paveldą Klaipėdos krašte.

Petraitytė, Astrida. Vasario 16-osios dešimtmetis Klaipėdos krašte. – Iliustr. // Voruta. – 2008, vas. 9, p. 1, 14.

Apie 1928-aisiais metais Klaipėdoje pažymėtą Lietuvos Nepriklausomybės jubiliejų. Ištrauka iš A. Petraitytės rašomos knygos apie aktyvų Mažosios Lietuvos veikėją Joną Aušrą – „Minjotų Donkichotas“.

Rudokas, Jonas. Kaip Lietuva „okupavo“ Klaipėdą. – Iliustr. // Veidas. – 2008, saus. 7 (nr. 1), p. 32-33.

Apie 1923 m. Klaipėdos krašto vadavimą bei šių įvykių priešistorę.

Šereiklaukis: turtingos istorinės praeities liudininkas / parengė Audronė Ignatonienė. – Iliustr. – Bibliogr.: 1 pavad. // Kelionių magija. – 2008, nr. 1, p. 38-41.

Apie buvusią Šereiklaukio (Pagėgių sav.) dvarvietę, vieną iš didžiausių XIX-XX a. Klaipėdos krašto (Rytprūsių) dvarviečių bei jos apylinkes.

Terleckas, Vladas. Klaipėdos kraštą praradome 1939 m. dėl Lietuvos valdžios kaltės?!. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2008, saus. 15, p. 1, 3 ; saus. 16, p. 3.

Vareikis, Vygantas. Sausio 15-oji: sukilimas jo dalyvio akimis. – Iliustr. // Vakarų ekspresas. – 2008, saus. 15, p. 6-7.

Jono Tapulionio prisiminimų fragmentai.

Vytauto Čepo kalba, pasakyta 2008 m. sausio 15 d., pirmą kartą minint Klaipėdos krašto dieną. – Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2008, saus. 29, p. 8. – (Šilainės sodas).

BIOGRAFIJOS

Mcivor, Loreta. M. Jankus vakar, šiandien – rytoj?. – Iliustr., portr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2008, saus. 15, p. 5-6. – (Šilainės sodas).

Apie Mažosios Lietuvos visuomenės veikėją, spaustuvininką Martyną Jankų ir jo vardo muziejaus Bitėnuose (Pagėgių sav.) veiklos pradžią.

Žemaitaitytė, Birutė. Mažosios Lietuvos ir jos kultūros paveldo tyrėjas – Martynas Purvinas. – Iliustr. // Voruta. – 2008, saus. 26, p. 2.

Parengė Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos vyr. bibliografė-metodininkė

Virginija Veiverienė, 2008 m. spalio 21 d.

  • Paskelbta: 7 m. atgal į 2014 birželio 5
  • Autorius:
  • Paskutinė redagavimo data: birželio 5, 2014 @ 6:43 pm
  • Šaltinis: Aktualijos

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →