Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

2008 m. liepa–rugsėjis

Pagal   /  2014 birželio 5  /  Komentarų nėra

KULTŪRA / RELIGIJA / ŠVIETIMAS / GAMTOS MOKSLAI. ŽVEJYBA / MUZIKA / BIOGRAFIJOS / ISTORIJA

KULTŪRA

Aleknavičius, Bernardas. Vydūnas Tilžėje. – Portr., iliustr. // Gimtinė. – 2008, liep. 1-31, p. 5-6.

Apie rašytojo ir Mažosios Lietuvos veikėjo gyvenimą ir veiklą 1892-1944 metais Tilžėje.

Bagdonavičius, Vacys. Jis buvo Lietuvos ąžuolas, likimo persodintas : Vytautą Mikūną (1922–2007) prisimenant. – Portr., iliustr. // Lietuvos aidas. – 2008, liep. 19, p. 6-7.

Apie Vydūno fondo veiklą, buvusį Vydūno fondo valdybos pirmininką ir Vydūno idėjų skleidėją V. Mikūną.

Bagdonavičius, Vacys. Martynas Jankus ir Vydūnas: bendrumai ir skirtybės. – Portr., iliustr. // Donelaičio žemė. – 2008, rugsėjis-spalis (nr. 9-10), p. 5-6.

Brunevičiūtė, Aira. M. Jankaus kiemas vėl buvo pilnas svečių. – Iliustr. // Šilutės naujienos. – 2008, rugpj. 7, p. 8.

Apie Martyno Jankaus 150-ojo jubiliejaus paminėjimą Bitėnuose (Pagėgių sav.), surengiant tradicinę „Sueigą pas Martyną Jankų”.

Bukavickas, Rubenas. Tarybinės kultūros užuomazgos Kintų valsčiuje. II dalis. – Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2008, liep. 11, p. 8. – (Šilainės sodas).

Apie Klaipėdos krašto (buv. Šilutės aps. Kintų valsčiaus) žmonių kultūrinį gyvenimą pirmaisiais pokario metais.

Jogutis, Jonas. Yra menkai tų, kurie žino, dar menkiau, kurie nori žinoti..? – Iliustr. // Voruta. – 2008, liep. 5, p. 1-3.

Spausdinama lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva” pirmininko kalba, pasakyta 2008 m. birželio 28 d. XX lietuvininkų susiėjime Pjauluose (Klaipėdos r.).

Jurgsties, Eva. Gegründet 1948 in Hamburg : das AdM-Jubiläum. – Iliustr. – Vok. k. // Memeler Dampfboot. – Oldenburg, Jg. 160, nr. 9 (2008), p. 130-133, 141.

Apie vokiečių išeivių iš Klaipėdos krašto draugiją.

Kas buvo ir kas yra Martynas Jankus. – Portr. // Donelaičio žemė. – 2008, liepa-rugpjūtis (nr. 7-8), p. 1, 4.

Kaunas, Domas. Martyno Jankaus spaudos ir leidybinės veiklos vaidmuo tautiniame sąjūdyje. – Iliustr. // Donelaičio žemė. – 2008, rugsėjis-spalis (nr. 9-10), p. 3-5.

Knygos apie Mažąją Lietuvą. – Iliustr. // Donelaičio žemė. – 2008, rugsėjis-spalis (nr. 9-10), p. 8.

Apie 2007-2008 metais Lietuvos leidyklose išleistas knygas, skirtas Mažajai Lietuvai aktualinti.

Mcivor, Loreta. Martyno Jankaus keliais Bitėnuose. – Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2008, rugpj. 5, p. 5-6. – (Šilainės sodas).

Apie tradicinį renginį „Sueiga pas Martyną Jankų” Bitėnuose (Pagėgių sav.).

Skipitis, Eugenijus. Mažosios Lietuvos patriarcho atminimo ruduo. – Iliustr. // Voruta. – 2008, rugpj. 9, p. 1, 15.

Apie Martyno Jankaus 150-ųjų gimimo metinių minėjimą Bitėnuose (Pagėgių sav.).

Žemaitaitytė, Birutė. Martyno Jankaus 150-metis. – Iliustr. // Voruta. – 2008, spal. 4, p. 1-2.

Apie M. Jankaus 150 metų sukakčiai skirtą tarptautinę mokslinę konferenciją „Martynas Jankus: tautinio atgimimo spauda ir spaudos veikėjai“ ir joje skaitytus pranešimus.

Žemaitaitytė, Birutė. „Rambynas” pradeda kelionę po Mažąją Lietuvą. – Iliustr. // Voruta. – 2008, rugs. 6, p. 2.

Apie Pagėgių krašto kultūros draugijos „Sandūra“ leidinio „Rambynas“ pirmąjį numerį, skirtą Mažajai Lietuvai aktualinti.

RELIGIJA

Aleknavičius, Bernardas. „Apjakėliai“. – Iliustr. // Gimtinė. – 2008, rugpj. 1-31 (nr. 8), p. 1, 10 ; Šilokarčema. – Šilutė, 2008, rugs. 9, p. 6. -(Šilainės sodas).

Apie vokiečių valstybinės religijos neigiamą įtaką mažlietuvių tautinei dvasiai ir Vydūno pastangas išsaugoti mažlietuvių dvasines vertybes Mažojoje Lietuvoje.

Barasa, Darius. Bažnyčios įtaka Ventės ir Kintų gyvenviečių raidai. – Iliustr., žml. // Šilokarčema. – Šilutė, 2008, rugs. 23, p. 6. – (Šilainės sodas).

Apie Šilutės r. Ventės ir Kintų bažnyčių istorinę raidą ir jų įtaką gyvenviečių vystymuisi XVI-XX a.

Pagėgių evangelikų liuteronų bažnyčiai – 75 metai / parengė Edmundas Mieliulis. – Iliustr. //

Pamarys. – Šilutė, 2008, liep. 1, p. 6.

Piročkinas, Arnoldas. Klaipėdos krašto evangelikų bažnyčia – pleištas vokiečių rankose. – Iliustr. // Mokslo Lietuva. – 2008, liep. 24, p. 12 ; rugs. 4, p. 12-13.

Purvinas, Martynas ; Purvinienė, Marija. Kapinės Mažojoje Lietuvoje. Jų tyrimai. – Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2008, liep. 22, p. 8. – (Šilainės sodas) ; rugpj. 5, p. 8. – (Šilainės sodas).

75-jährige Kirchenweihe in Pogegen. – Iliustr. – Vok. k. // Memeler Dampfboot. – Oldenburg, Jg. 160, nr. 7 (2008), p. 101, 106.

Apie Pagėgių evangelikų liuteronų bažnyčią.

Skipitis, Eugenijus. Pasija pagal Vilkyškius. – Iliustr. // Voruta. – 2008, rugs. 20, p. 2

Iš Vilkyškių (Pagėgių sav.) evangelikų liuteronų bažnyčios istorijos.

Sodonis, Saulius. Kintų bažnyčios jubiliejus. – Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2008, rugs. 23, p. 4.

Apie prie senosios Kintų bažnyčios (Šilutės r.) pastatytų Parapijos namų 100 metų jubiliejaus paminėjimą.

ŠVIETIMAS

Meškauskienė, Regina. Mokykla Mažojoje Lietuvoje. – Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2008, rugpj. 19, p. 8. – (Šilainės sodas).

Pateikiami buvusių Šilutės ir Pagėgių krašto pradžios mokyklų mokinių atsiminimai apie Traksėdžių (1882-1945) ir Pleinės (Naujapievių) (1845-1932) pradžios mokyklas, mokytojus.

GAMTOS MOKSLAI. ŽVEJYBA

Bacevičius, Egidijus. Pajūrio žvejų kaimo kronikai reikia pagalbos. – Iliustr. // Kultūros aktualijos. – 2008, liepa-rugpjūtis (nr. 4), p. 9-11.

Apie žurnalisto, fotografo Bernardo Aleknavičiaus parengtą pajūrio žvejų Kukuliškių kaimo istorijos aprašą ir planuojamą šio kaimelio kronikos išleidimą. Kartu spausdinamas straipsnis „Apie „Žvejų kaimo istorijos“ autorių“.

Gaigalas, Kazys. Kada atsirado ir išnyks marios. – Žml. // Mokslas ir gyvenimas. – 2008, nr. 7, p. 28-29.

Apie dabartinių Kuršių marių baseino formavimo raidą.

MUZIKA

Kšanienė, Daiva. Vokietijoje tarnavo Lietuvai : V. K. Banaitis (1948-1999) – iškilus Mažosios Lietuvos kultūros ir muzikos veikėjas. – Iliustr. // Klaipėda. – 2008, rugs. 24, priedas „Durys“, p. 13.

BIOGRAFIJOS

Blaževičius, Kazys. Užmirštas aušrininkas. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2008, rugpj. 6, p. 1-2, 6.

Apie pirmąjį „Aušros“ laikraščio redaktorių, tautinio atgimimo lietuviškos spaudos kūrėją Jurgį Mikšą (1862-1903).

ISTORIJA

Albrechtas, Dietmaras. Sergstintis istorinę atmintį, puoselėjantis taikų dabarties sambūvį… : [pokalbis su Mažosios Lietuvos istorijos tyrėju D. Albrechtu ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ apdovanojimo proga / kalbino] Astrida Petraitytė. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 2008, rugs. 19, p. 3, 22.

Hubatsch, Irmtraut. Prūsiškas dorybes derinęs su kūrybos džiaugsmu : [pokalbis su Gėtės instituto Vilniuje direktore I. Hubatsch apie jos tėvą istoriką Waltherį Hubatsch, buvusius Rytprūsius, dabartinį jų likimą] ; kalbino ir iš vokiečių kalbos vertė Astrida Petraitytė. – Iliustr. // Voruta. – 2008, rugpj. 23, p. 2-4.

Petraitytė, Astrida. Džiugi žinia Mažosios Lietuvos mylėtojams!. – Iliustr. // Voruta. – 2008, liep. 26, p. 1-2.

Apie Mažosios Lietuvos istorijos tyrėjo, Vokietijos mokslininko dr. Dietmaro Albrechto apdovanojimą ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ (Karininko kryžiumi).

Pušinskytė, Lijana. Klaipėdos krašto korta tarptautinių santykių kontekste 1919-1923 m. – Bibliogr.: 31 pavad. // Kultūros barai. – 2008, nr. 9, p. 93-97.

Žeimantas, Vytautas. Daktaras Dytmaras Albrechtas dėmesingas Mažosios Lietuvos fenomenui. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2008, rugpj. 29, p. 4.

Apie vokiečių mokslininką, Prūsijos tyrinėtoją dr. Dietmarą Albrechtą, apdovanotą ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ (Karininko kryžiumi).

Parengė Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė knygotyrai

Virginija Veiverienė, 2009 m. vasario 13 d.

  • Paskelbta: 7 m. atgal į 2014 birželio 5
  • Autorius:
  • Paskutinė redagavimo data: birželio 5, 2014 @ 6:50 pm
  • Šaltinis: Aktualijos

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →