Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

2008 m. balandis–birželis

Pagal   /  2014 birželio 5  /  Komentarų nėra

KULTŪRA / RELIGIJA / GAMTOS MOKSLAI / ŽEMĖS ŪKIS. TECHNIKA / MENAS. MUZIKA / BIOGRAFIJOS / ISTORIJA

KULTŪRA

Aleknavičius, Bernardas. Kur uždegti atminimo žiburėlį? : Vydūno ir Adomo Brako bičiulystė. – Portr. // XXI amžius. – 2008, bal. 2, p. 11.

Apie kultūros ir visuomenės veikėjų, puoselėjusių lietuviškumą Mažojoje Lietuvoje, draugystę.

Aleknavičius, Bernardas. Sunku akmenėliui ant kelio gulėti… : Vydūno 140-ajam gimtadieniui. – Iliustr. // Gimtinė. – 2008, bal. 1-30 (nr. 4), p. 1, 8 ; birž. 1-30 (nr. 6), p. 5, 12.

Apie Priekulės, Šilutės, Kintų ir Rukų (dabar Pagėgių sav.) vaidmenį Vydūno biografijoje ir veikloje.

Aleknavičius, Bernardas. Vydūnas laikinojoje Lietuvos sostinėje : 2008-ieji -140-ieji Vydūno gimimo metai. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 2008, geg. 9, p. 2, 14.

Apie Vydūno ryšius su Kauno miestu: bičiulius Kaune, surengtus vaidinimus, susitikimus su studentais ir moksleiviais, 60-ojo gimtadienio paminėjimą.

Blaževičius, Kazys. Lietuviškos raštijos lopšys. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2008, bal. 22, p. 1, 3 ; bal. 23, p. 3.

Rašoma ir apie Mažosios Lietuvos veikėjų įnašą į lietuviškos raštijos formavimąsį ir raidą.

Bukavickas, Rubenas. Tarybinės kultūros užuomazgos Kintų valsčiuje. I d. – Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2008, birž. 27, p. 8. – (Šilainės sodas).

Apie Klaipėdos karšto (buv. Šilutės aps. Kintų valsčiaus) žmonių kultūrinį gyvenimą pirmaisiais pokario metais.

Gaigalas, Algirdas. Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas ir tyrinėtojas Vilius Pėteraitis, 1914-2008. – Portr. // Mokslas ir gyvenimas. – 2008, nr. 5, p. 30-31.

Apie kalbotyrininką, profesorių, Klaipėdos universiteto garbės daktarą V. Pėteraitį.

Kaukienė, Audronė ; Kšanienė, Daiva. Netekome įžymaus Mažosios Lietuvos sūnaus : [nekrologas Viliui Pėteraičiui]. – Portr. // Vakarų ekspresas. – 2008, bal. 11, p. 14.

Šamšūrienė, Marytė. Romantiškieji Rytprūsiai. – Iliustr. // Voruta. – 2008, birž. 28, p. 3.

Apie Mažosios Lietuvos (Karaliaučiaus krašto) kultūros veikėjus.

Vaitkus, Mykolas. Vydūnas // Šiaurės Atėnai. – 2008, birž. 6, p. 1.

Spausdinami atsiminimai iš knygos „Nepriklausomybės saulėj (1918-1940)“. Pateikiamas prierašas apie autorių.

RELIGIJA

Juška, Albertas. Pagėgių evangelikų liuteronų parapijai – 75 metai. – Iliustr. // Liuteronų balsas. – 2008, nr. 4, p. 11-12.

GAMTOS MOKSLAI

Bacevičius, Egidijus. Ištaigingieji Nemuno žemupio girių plačiaragiai. – Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2008, bal. 22, p. 8. – (Šilainės sodas) ; geg. 13, p. 8. – (Šilainės sodas).

Apie briedžių ir elnių medžioklę ir apsaugą Prūsijoje XIX–XX a., jų atvaizdų populiarumą mene bei briedžių krašto paminklų atgaivinimą.

ŽEMĖS ŪKIS. TECHNIKA

Piročkinas, Arnoldas. Lietuviški Nemuno uostai : 1919-1940 metai. – Iliustr., schem., lent. // Mokslas ir gyvenimas. – 2008, nr. 4, p. 27-29 ; nr. 5, p. 12-14.

Rašoma ir apie Mažosios Lietuvos teritorijoje veikusius uostus: Smalininkų, Uostadvario.

Purvinas, Martynas. Daržovių augintojų kaimai Nemuno deltoje: tradicinės gyvensenos bruožai ir Pakalnės kaimo raida. – Iliustr., lent. – Bibliogr.: 30 pavad. // Liaudies kultūra. – 2008, nr. 4, p. 15-27.

Spausdinamas priedas: iš vokiečių kalbos M. Purvino išversti Danielio Mantvilo (Mantvill) atsiminimai „Daržovių auginimas Deltos krašte : Pakalnė buvo daržovių augintojų kaimas“, paskelbti Klaipėdos krašto išeivijos leidinyje „Memeler Dampfboot“ 1975 m. balandžio mėn.

MENAS. MUZIKA

Kalinauskienė, Aušra. Apie meilę Rytprūsiams ir atmintį. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2008, bal. 15, p. 14-15.

Apie dailininkę Evą Labutytę ir jos kūrybą, skirtą Mažajai Lietuvai.

Kšanienė, Daiva. Mažosios Lietuvos dainius. – Portr. // Klaipėda. – 2008, bal. 30, priedas „Durys“, p. 4.

Apie Vydūno jaunesniojo brolio, kompozitoriaus, dainininko, vargonininko Alberto Storostos muzikinę kūrybą ir veiklą.

Sodonis, Saulius. Akimirkos su Eva Labutyte. – Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2008, bal. 22, p. 7. – (Šilainės sodas).

Apie Mažosios Lietuvos kultūros paveldo puoselėtoją, dailininkę Evą Labutytę bei jos kūrybą.

Žemgulienė, Birutė. Apie svajoklę, kuri mokėjo didelius darbus daryti. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2008, bal. 12, priedas „Naujausios žinios“, p. 1-2.

Apie Mažosios Lietuvos atminimo puoselėtoją, dailininkę Evą Labutytę.

BIOGRAFIJOS

Bukontienė, Emilija Algaudė. Vydūno gyvenimas ir veikla // Voruta. – 2008, bal. 26, p. 3.

ISTORIJA

Almonaitis, Vytenis. Bitėnų kaimo gyventojai 1736 metais // Rambynas. – Bitėnai (Pagėgių sav.), 2008, balandis (nr. 1), p. 2 ; Tauragės kurjeris. – 2008, birž. 20, priedas „Praeities vaivorykštė“, p. 3.

Apie Bitėnų kaimo (Pagėgių sav.) istoriją, gyventojų tautinę sudėtį ir archyvuose rastus dokumentus.

Barasa, Darius. Šilutė: miestietiškos raidos metmenys : ar tinka mums miestietiškos drapanos? – Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2008, geg. 27, p. 8. – (Šilainės sodas) ; birž. 10, p. 8. – (Šilainės sodas).

Šilutės miesto kūrimosi ir plėtros raida XVIII–XX a. pirmoje pusėje.

Gaigalas, Kazys. Šventė, kuri mintimis grąžina į praeitį. – Iliustr. // Klaipėda. – 2008, geg. 12, priedas „Jūra“, p. 6.

Iš Rusnės (Šilutės r.) miestelio istorijos.

Parengė Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė knygotyrai

Virginija Veiverienė, 2008 m. spalio 9 d.

  • Paskelbta: 7 m. atgal į 2014 birželio 5
  • Autorius:
  • Paskutinė redagavimo data: birželio 5, 2014 @ 6:28 pm
  • Šaltinis: Aktualijos

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →