Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

2007 m. liepa–rugsėjis

Pagal   /  2014 birželio 5  /  Komentarų nėra

RELIGIJA / KULTŪRA / ŠVIETIMAS / ETNOGRAFIJA. PAPROČIAI / GAMTA / KALBOTYRA / GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS / ISTORIJA / BIOGRAFIJOS

RELIGIJA

Budrikienė, Vilija. Šišioniškių konfirmacija: šventė prilygo krikštynoms ar vestuvėms. – Iliustr. // Šilutės naujienos. – Šilutė, 2007, liep. 16, p. 5. (Apie lietuvininkų gyvenimą – iš amžininkų lūpų).

Apie konfirmacijos tradicijas Mažojoje Lietuvoje.

Žemaitaitis, Algirdas. Žukų liuteronų bažnyčiai – 100 metų!. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2007, rugs. 22, p. 6–7 ; Pamarys. – Šilutė, 2007, rugs. 28, p. 15 ; spal. 2, p. 5.

1904 m. pastatytos Žukų (Pagėgių sav.) evangelikų liuteronų bažnyčios istorija.

KULTŪRA

Bagdonavičius, Vacys. Ugdant dvasingumą, reikia visų sutarimo : pokalbis su Vydūno draugijos pirmininku dr. V. Bagdonavičiumi / [kalbino Steponas Lukoševičius]. – Iliustr. // Donelaičio žemė. – 2007, rugsėjis–spalis (nr. 9–10), p. 4.

Apie Vilhelmo Storostos–Vydūno idėjų sklidimą nepriklausomybę atgavusioje Lietuvoje ir su tuo susijusias problemas.

Kšanienė, Daiva. Mažosios Lietuvos lietuvių dainų šventėms – 80 metų. – Iliustr. // Mokslas ir gyvenimas. – 2007, nr. 8, p. 11–13.

Šimukauskienė, Sonata. Kultūros keliai vingiavo per Mažąją Lietuvą. – Iliustr. // Kultūros aktualijos. – 2007, rugsėjis–spalis, nr. 5, p. 2–4.

Pristatomi 2007 metų Europos paveldo dienų kultūros kelio metu aplankyti istoriniai, kultūriniai Klaipėdos krašto objektai.

Vareikienė, Aldona. Mažosios Lietuvos kultūros paveldas: žmonės ir likimai // Banga. – 2007, rugpj. 25, p. 6.

Apie Mažosios Lietuvos meno kūrėjus: Adomą Braką ir Praną Domšaitį.

Žeimantas, Vytautas. Knyga apie Mažosios Lietuvos kultūros paveldą. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2007, liep. 28, priedas „Naujausios žinios“, p. 4 ; liep. 30, priedas „Naujausios žinios“, p. 4.

Vilniaus universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos išleistos knygos „Mažosios Lietuvos kultūros paveldas“ (Vilnius, 2006) priešistorė.

ŠVIETIMAS

Bajoras, Vilius. Lietuviškos mokyklos Šilutėje ištakos : Vydūno gimnazijos pradžia. Atsiminimai. – Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2007, rugpj. 28, p. 8. – (Šilainės sodas).

Budrikienė, Vilija. Prieškario mokykloje – šešiamečių muštras ir tvarka. – Iliustr. // Šilutės naujienos. – Šilutė, 2007, rugs. 3, p. 5. – (Apie lietuvininkų gyvenimą – iš amžininkų lūpų).

Šilutiškės Linos Kremzonaitės–Bacevičienės prisiminimai apie mokymo ir mokymosi sąlygas Klaipėdos krašto mokyklose XX a. 3-iame ir 4-ame dešimtmečiuose.

Bukavickas, Rubenas. Apie ką mena 1868–1878 m. Skirvytėlės vienaklasės liaudies mokyklos užrašų knyga?. – Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2007, rugs. 25, p. 8. – (Šilainės sodas).

Apie 1872 m. Rytprūsiuose imtą vykdyti valstybės švietimo reformą ir jos eigą.

Mikuteit, Reinhold. Schulzeit in Heydekrug. – Iliustr. – Vok. k. // Memeler Dampfboot. – Oldenburg, Jg. 159, nr. 8 (2007), p. 117.

Ištrauka iš R. Mikuteit knygos „Zeitreise“ apie Šilutėje praleistus mokyklinius metus.

Paplauskienė, Skirmantė. Pradinukams drausdavo laikraščiais lenkti knygas. – Iliustr. // Šilutės naujienos. – Šilutė, 2007, rugs. 3, p. 5. – (Apie lietuvininkų gyvenimą – iš amžininkų lūpų).

Šilutiškio Justino Juodzevičiaus prisiminimai apie mokymosi metus (1953 m.) Šilutės pradinėje mokykloje.

ETNOGRAFIJA. PAPROČIAI

Budrikienė, Vilija. Senovės šišioniškių vestuvės: vyresnio amžiaus jaunieji, kraičio skrynios ir kandžios anytos dainos. – Iliustr. // Šilutės naujienos. – Šilutė, 2007, liep. 2, p. 5. – (Apie lietuvininkų gyvenimą – iš amžininkų lūpų).

Apie XX a. pradžios lietuvininkų vestuvių papročius.

Poviliūnas, Leonardas. Svaiginimosi papročiai Didžiojoje ir Mažojoje Lietuvoje XIX amžiuje. – Iliustr. // Mokslas ir gyvenimas. – 2007, nr. 9, p. 32–34.

Rusnės etnografinė sodyba ir jos kūrėjas. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2007, rugs. 25, p. 7 ; rugs. 26, p. 7.

1997 m. Šilutės r., Rusnėje, pradėjusio veikti privataus muziejaus įkūrimo istorija.

GAMTA

Bacevičius, Egidijus. Nemuno žemupio lašišinės užtūros. – Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2007, liep. 24, p. 10 ; rugpj. 7, p. 8. – (Šilainės sodas).

Apie lašišinių užtūrų statymą, paplitimą ir panaikinimą Nemuno žemupyje XVII–XIX a.

Gaigalas, Kazys. Pažuvauti mariose ir Skirvytėj dar norėčiau. – Iliustr. // Mokslas ir gyvenimas. – 2007, nr. 8, p. 17–19.

Apie pokario metų Pamario krašto žveją Boleslovą Antanavičių bei laikotarpio žvejybos sąlygas.

KALBOTYRA

Kuckailienė, Genovaitė. Paslaptingas Donelaičio žemės aidas. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2007, liep. 4, p. 3.

Apie Donelaičio pavardei giminingus vardažodžius, vietovardžius, taip pat Karaliaučiaus krašto vietovių atitikmenis dabartinėje Lietuvoje.

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Aus seinem Leben. – Vok. k. // Memeler Dampfboot. – Oldenburg, Jg. 159, nr. 9 (2007), p. 132.

Apie rašytoją Hermanną Sudermanną.

Blankenheim, Irene. Mit den Augen seiner Zeit : Hermann Sudermann, 1857–1928. – Portr. – Vok. k. // Memeler Dampfboot. – Oldenburg, Jg. 159, nr. 9 (2007), p. 129.

Apie vokiečių rašytoją H. Sudermanną.

Rohde–Haupt, Gerda. Zu Sudermanns Schriften : nicht nur ein „Stückchen Heimat“, sondern echte innere Werte. – Iliustr. – Vok. k. // Memeler Dampfboot. – Oldenburg, Jg. 159, nr. 9 (2007), p. 132.

Apie vokiečių rašytojo Hermanno Sudermanno kūrybą.

ISTORIJA

Almonaitis, Vytenis. „Galiu pabučiuoti bet kurią Lietuvos vietą“ : [pokalbis su istoriku, kelionių žinyno apie istorinį Šiaurės Skalvos regioną autoriumi, V. Almonaičiu / kalbino] Jurga Petronytė. – Iliustr. // Vakarų ekspresas. – 2007, rugpj. 10, p. 12.

Elekšis, Juozas. Priekulė : draustos lietuviškos spaudos platinimo šaltinis. – Iliustr. // Mokslas ir gyvenimas. – 2007, nr. 8, p. 26–27.

Iš miestelio istorijos.

Godunavičienė, Jadvyga. Sveika, Klaipėda. – Portr. // Mokslas ir gyvenimas. – 2007, nr. 8, p. 32.

Prisiminimai apie 1939–1944 m. įvykius Klaipėdoje.

Juška, Albertas. Ko neįstengė suprasti Lietuvos valdžia ir klaipėdiškiai 1923–1939 m. – Bibliogr.: 19 pavad. // Kultūros barai. – 2007, nr. 9, p. 90–94.

Apie istorinius įvykius Klaipėdos krašte 1923–1939 m.

Kondratas, Benjaminas. 1810 m. liepos 19 dieną mirė Prūsijos karalienė Luizė Augustė. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2007, liep. 20, p. 6.

Spausdinama ištrauka iš autoriaus knygos „Kūrėjų pėdsakais“ 2-os dalies.

Milkeraitis, Kęstutis. Klupdami ir keldamiesi – mažlietuvių link. – Iliustr. // Donelaičio žemė. – 2007, liepa–rugpjūtis (nr. 7–8), p. 4–5, 8.

Apie skaudų likimą lietuvininkų, gyvenusių vokiečių valdytoje Užnemunėje ir dabar tebegyvenančių Klaipėdos krašte, Mažosios Lietuvos lietuviškojoje dalyje.

Purvinas, Martynas. Pelkininkų kaimai ir kolonijos Šilutės apylinkėse: tradicinės gyvensenos bruožai ir gyvenviečių raida. – Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2007, liep. 10, p. 10. – (Šilainės sodas).

Šilas, Vytautas. Paskutinysis Mažosios Lietuvos gyventojų genocidas : pranešimas, skaitytas konferencijoje „Komunizmą – į tarptautinį tribunolą“. –Iliustr. // Donelaičio žemė. – 2007, liepa–rugpjūtis (nr. 7–8), p. 7–8.

Apie Mažosios Lietuvos gyventojų sovietinio genocido padarinius Karaliaučiaus ir Klaipėdos kraštuose.

Tumavičiūtė, Irena. Su Brakų šeima susiję nacių okupacijos laikotarpio dokumentai Lietuvos archyvuose : artėjant Hitlerio ir Stalino suokalbio datai. – Portr. // Lietuvos aidas. – 2007, rugpj. 21, p. 4–5.

Straipsnis parengtas pagal pranešimą, skaitytą Klaipėdos Prano Domšaičio galerijoje surengtoje konferencijoje, skirtoje 120-osioms Adomo Brako gimimo metinėms.

Vaitekūnas, Stasys. Klaipėdos apskritis – Baltijos skalaujama, istorijos užgrūdinta, uolaus darbo sukurta. – Iliustr., diagr., lent., žml. // Mokslas ir gyvenimas. – 2007, nr. 8, p. 6–7, 24–25.

Iš Klaipėdos krašto istorijos. Minimi krašte gimę ar kitaip su juo susiję įžymūs asmenys, rašoma apie šiandieninę Klaipėdos apskritį.

Žemaitaitis, Algirdas. Prieglaudos Mažojoje Lietuvoje. – Iliustr. – Bibliogr.: 5 pavad. // Voruta. – 2007, liep. 5, p. 2–3.

BIOGRAFIJOS

Aleknavičius, Bernardas. „Kaip ąžuols drūts prie Nemunėlio“. – Portr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2007, rugs. 11, p. 8. – (Šilainės sodas) ; Lietuvos aidas. – 2007, rugs. 19, p. 5.

Pirmojo Šilutės miesto garbės piliečio, mažlietuvio Jurgio Plonaičio gyvenimo epizodai. Plačiau rašoma apie 1933 m. kelionę jachta „Gulbė“ į Vakarų Lietuvos jūrines valstybes.

Žemaitaitis, Algirdas. Endrikis Šadagys (1867–1911). – Portr. // Lietuvos evangelikų kelias. – 2007, liepa–rugpjūtis (nr. 7–8), p. 21.

Apie Mažosios Lietuvos visuomenės veikėją, lietuvių kultūros ir spaudos darbuotoją E. Šadagį.

Parengė Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos vyr. bibliografė-metodininkė

Virginija Veiverienė, 2008 m. balandžio 28 d.

  • Paskelbta: 7 m. atgal į 2014 birželio 5
  • Autorius:
  • Paskutinė redagavimo data: birželio 5, 2014 @ 5:54 pm
  • Šaltinis: Aktualijos

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →