Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

2006 m. balandis–birželis

Pagal   /  2014 birželio 5  /  Komentarų nėra

KULTŪRA / POLITIKA / ŠVIETIMAS / ETNOGRAFIJA / SPORTAS / KALBOTYRA / ISTORIJA

KULTŪRA

Aleknavičius, Bernardas. Rusnės metai su Erčiumi Jurgenaičiu. – Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2006, bal. 25, p. 10. – (Šilainė).

Apie Rusnės giedotojų draugijos „Tiltas“ įkūrimą 1921 m. ir jos seniūną Erčių Jurgenaitį.

Bagdonavičius, Vacys. Adomas Brakas – Vydūno talkininkas ir bendražygis. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2006, bal. 26, p. 1, 7.

Gogolka, Karin. Unser Memelland : 40. Bezirkstreffen West. – Iliustr. – Vok. k. // Memeler Dampfboot. – Oldenburg, Jg. 158, nr. 4 (2006), p. 49, 51.

Apie buvusių Klaipėdos krašto gyventojų vokiečių susitikimą Diuseldorfe (Vokietija) 2006 m. kovo 18 d.

Jurgis Zauerveinas: Išgamis yr, kurs savo kalbą ir giminę niekina… . – Portr. // Donelaičio žemė. – 2006, gegužė–birželis (nr. 5–6), p. 3.

Apie Jurgio Zauerveino (Georg Sauerwein) veiklos svarbą lietuvių tautos kultūrai ir istorijai bei galimybę Klaipėdoje pastatyti jam paminklą.

Kaltenis, Vytautas. XVIII lietuvininkų susiėjimas Šilutėje. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2006, birž. 16, p. 6.

Kreipimasis į Klaipėdos tarybą ir merą Rimantą Taraškevičių : įamžinkime didįjį Mažosios Lietuvos kultūros ir visos Lietuvos Atgimimo veikėją Georgą Sauerweiną // Klaipėda. – 2006, bal. 19, p. 4.

Razmukaitė, Marija. Senieji Karaliaučiaus krašto vietovardžiai – vertingas ir saugotinas kultūros paveldas // Voruta. – 2006, geg. 20, p. 8.

Skipitienė, Giedrė. 25 – Martyno Jankaus atminties metai. – Iliustr. // Voruta. – 2006, geg. 20, p. 1, 4–5.

Apie Bitėnų (Pagėgių sav.) svarbą Mažosios Lietuvos istorijoje, M. Jankaus veiklą ir atminimo įprasminimą šiame kaime.

Surplienė, Jadvyga. V. Gaigalaitis – iškilus Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas // Banga. – Gargždai (Klaipėdos r.), 2006, geg. 6, p. 6.

POLITIKA

Giliauskas, Rimantas. Išmarintos Prūsų Lietuvos klausimu. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2006, bal. 3, p. 1, 3.

Apie neišspręstas Karaliaučiaus krašto tarptautines problemas.

Jurgsties, Uwe. Brückenfunktion. – Vok. k. // Memeler Dampfboot. – Oldenburg, Jg. 158, nr. 6 (2006), p. 81–83.

Apie išeivių vokiečių ryšius su Klaipėdos kraštu.

Kairiūkštytė, Nastazija. Apie Mažosios Lietuvos lietuvius // Voruta. – 2006, bal. 15, p. 5.

Apie Mažosios Lietuvos tarybos surengtą konferenciją „Karaliaučiaus krašto problema ir Lietuva“, kurioje buvo svarstomi šio krašto praeities, šiandienos klausimai, jo ateities vizijos. Spausdinamas Prūsų lietuvių atsišaukimas apie sunkią lietuvių padėtį prieškario (~ 1936 m.) Karaliaučiaus krašte.

Songaila, Gintaras. Europos Sąjunga ir Mažosios Lietuvos reintegracija. – Žml. // Lietuvos aidas. – 2006, bal. 22, p. 5.

Šilas, Vytautas. Lietuvos siekių ir galimybių vizija naujos Karaliaučiaus krašto geopolitinės situacijos formavimosi akivaizdoje // Voruta. – 2006, bal. 15, p. 7.

ŠVIETIMAS

Strakauskaitė, Nijolė. Klaipėdos krašto švietimo situacija: Adomo Brako pavyzdys – nuo Tilžės iki Vytauto Didžiojo gimnazijos // Voruta. – 2006, geg. 20, p. 6.

ETNOGRAFIJA

Klimka, Libertas. Vasarvidžio šventė Mažojoje Lietuvoje // Donelaičio žemė. –2006, gegužė–birželis (nr. 5–6), p. 5.

Apie Joninių šventės papročius Mažojoje Lietuvoje.

Milašauskienė, Diana. Lietuvių dvasios šventei Rambyne – 110 metų. – Iliustr. // Pamarys. – Šilutė, 2006, birž. 20, p. 6–7.

Iš Joninių šventės ant Rambyno kalno istorijos.

Paplauskienė, Skirmantė. Lietuvininkų vaikus lankydavo Velykų kiškis. – Iliustr. // Šilokarčemos laikraštis. – Šilutė, 2006, bal. 13, p. 4. – (Kulinarinis Mažosios Lietuvos paveldas).

Apie Velykų papročius Mažojoje Lietuvoje.

SPORTAS

Lauks, Ewald. Šilutės sporto draugijos / iš vokiečių k. vertė ir spaudai parengė Regina Jasudienė // Šilokarčema. – Šilutė, 2006, bal. 11, p. 10. – (Šilainė).

Apie prieškario metais Šilutėje veikusias sporto draugijas ir klubus.

Scheu, Günter. Šilutės irkluotojų draugija / iš vokiečių k. vertė ir spaudai parengė Regina Jasudienė. – Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2006, bal. 11, p. 10. – (Šilainė).

Prisiminimai apie 1919 m. įsteigtą irkluotojų draugiją Šilutėje.

KALBOTYRA

Drotvinas, Vincentas. Fridrichas Kuršaitis žodynininkas. – Iliustr. // Gimtasis žodis. – 2006, nr. 4, p. 31–35.

Kondratas, Benjaminas. Lietuvių tautosakos lobių rinkėjas. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2006, birž. 22, p. 6.

Ištraukos iš Benjamino Kondrato knygos „Kūrėjų pėdsakais“ 2-osios dalies (Vilnius, 2004) apie Mažosios Lietuvos literatą, tautosakos rinkėją bei leidėją Vilių Kalvaitį.

ISTORIJA

Aus Coadjuthens Geschichte. – Žml. – Vok. k. // Memeler Dampfboot. – Oldenburg, Jg. 158, nr. 6 (2006), p. 87.

Iš Katyčių miestelio (Šilutės r.) istorijos.

Brassat, Bruno. Meine Schulzeit in den Kriegsjahren. – Iliustr. – Vok. k. // Memeler Dampfboot. – Oldenburg, Jg. 158, nr. 5 (2006), p. 70–71, 76.

Prisiminimai apie mokyklinius metus Antrojo pasaulinio karo metais Pagėgiuose.

Georg, Hans. Abschied und Ausreise : erlebtes in Heydekrug. – Iliustr. – Vok. k. // Memeler Dampfboot. – Oldenburg, Jg. 158, nr. 4 (2006), p. 52–53.

Prisiminimai apie šeimos gyvenimą Šilutėje ir išvykimą į Vakarų Berlyną 1959 m.

Grentz, Georg. So war Pogegen. – Vok. k. // Memeler Dampfboot. – Oldenburg, Jg. 158, nr. 4 (2006), p. 55.

Apie Pagėgių miestelį.

Jurgsties, Uwe. Die geschichtliche Wahrheit. – Vok. k. // Memeler Dampfboot. – Oldenburg, Jg. 158, nr. 4 (2006), p. 49–50.

Apie Vokietijoje gyvenančius buvusius Klaipėdos krašto gyventojus.

Matulis, Rimantas. Ar Kuršių Neringai svarbūs Franco Jozefo Efos palaikai?. –Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2006, bal. 7, p. 1–2.

Apie F. J. Efos (Franz Joseph Epha) vaidmenį apželdinant Kuršių Neringos kopas bei galimybę jo ir garsaus ornitologo, iki 1929 m. vadovavusio Rasytės paukščių žiedavimo stočiai, Johano Tynemano (Johannes Thienemann) kapus perkelti į Nidą, čia sukuriant Nidos gamtininkų panteoną.

Petraitytė, Astrida. 1929-ieji. Rambynas, Joninės // Voruta. – 2006, geg. 20, p. 2, 7.

Ištrauka iš spaudai rengiamos romano „Šaktarpio metas“ antrosios dalies.

Pilka, Alfonsas. Klaipėdos krašto byla, arba „mažasis Niurnbergas“. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2006, bal. 24, p. 5.

Apie teisininką Dionizą Monstavičių, vadovavusį Neumanno–Sasso ir kitų klaipėdiečių vokietininkų baudžiamosios bylos (1934–1935) paruošimui.

Pocytė, Silva. Būti ar nebūti lietuvininku?… : [pokalbis su bendrijos „Mažoji Lietuva“ pirmininke, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktore dr. Silva Pocyte] / kalbino Astrida Petraitytė. – Iliustr. // Voruta. – 2006, birž. 17, p. 1–3.

Pocytė, Silva. Lietuva, prisijungusi Klaipėdą, tapo jūrine valstybe. – Iliustr. // Donelaičio žemė. – 2006, gegužė–birželis (nr. 5–6), p. 1, 5.

Apie 1922–1923 m. įvykius Klaipėdos krašte, šio krašto prijungimo svarbą Lietuvos valstybei.

Purvinas, Martynas. Pelkininkų kaimai ir kolonijos Šilutės apylinkėse: tradicinės gyvensenos bruožai ir gyvenviečių raida. – Iliustr. – Bibliogr. : 47 pavad. // Liaudies kultūra. – 2006, nr. 4, p. 10–20.

Šilas, Vytautas. Karaliaučiaus / Kaliningrado srities atsiradimo istorija. – Iliustr. // Donelaičio žemė. – 2006, gegužė–birželis (nr. 5–6), p. 7.

Pranešimas skaitytas Vilniuje įvykusioje Mažosios Lietuvos reikalų tarybos konferencijoje „Karaliaučius ir Lietuva: praeitis, šiandiena, vizijos“.

Užurka, Jonas. Rytprūsių karo operacija 1945 m. sausio 13–balandžio 26 d. : Karaliaučiaus krašto okupaciją prisiminus // Lietuvos aidas. – 2006, geg. 17, p. 1, 7.

Žibaitis, Anatolijus. Kad prakalbėtų – daug pasakytų. – Iliustr., žml. // Šilokarčema. – Šilutė, 2006, geg. 30, p. 10. – (Šilainė) ; birž. 13, p. 10. – (Šilainė).

Apie senuosius Klaipėdos krašto kelius ir prekybos vystymąsi pasienio su Žemaitija zonoje.

Parengė Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos vyr. bibliografė-metodininkė

Virginija Veiverienė, 2007 m. gegužės 21 d.

  • Paskelbta: 7 m. atgal į 2014 birželio 5
  • Autorius:
  • Paskutinė redagavimo data: birželio 5, 2014 @ 5:19 pm
  • Šaltinis: Aktualijos

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →