Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

2005 m. spalis–gruodis

Pagal   /  2014 birželio 5  /  Komentarų nėra

RELIGIJA / KULTŪRA / EKONOMIKA. ŽEMĖS ŪKIS / ŠVIETIMAS / ETNOGRAFIJA / TRANSPORTAS / MENAS / LITERATŪROS MOKSLAS / ISTORIJA

RELIGIJA

Bukavickas, Rubenas. Kintų bažnyčia pokario laikais. – Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2005, lapkr. 22, p. 5. – (Šilainė).

Apie Kintų (Šilutės r.) evangelikų liuteronų bažnyčią 1945–1959 m.

KULTŪRA

Adomavičienė, Ieva. Mažosios Lietuvos fondas // Tėviškės žiburiai. – Torontas (Kanada), 2005, spal. 12, p. 5.

Bagdonavičius, Vaclovas. Tilžės lietuvių giedotojų draugijos 110-mečiui : ar verta atgimti Mažosios Lietuvos mėgėjiško teatro tradicijai ? – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2005, gruod. 17, p. 6 ; gruod. 19, p. 6.

Bogužaitė, Auksė. Žmogus ne sau. – Iliustr. // Vakarų ekspresas. – 2005, spal. 14, p. 15.

Apie Mažosios Lietuvos kultūros ir jos paveldo puoselėtoją Bernardą Aleknavičių.

Fricke, Edda. Hermanas Zudermanas – vaistininko mokinys Šilokarčemos vaistinėje / iš vokiečių k. vertė Roza Šikšnienė. – Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2005, spal. 4, p. 5. – (Šilainė).

Gocentas, Vytautas. Kodėl Karklėje neatsikuria kuršininkų žvejininkų kaimas arba dar dėl Mažosios Lietuvos paveldo // Voruta. – 2005, gruod. 17, p. 5.

Kaunas, Domas. Mažosios Lietuvos kultūros istorijos paveldas. – Iliustr. // Lietuvos mokslų akademijos žinios. – 2005, nr. 5/6, p. 9–10.

Kaunas, Domas. Rašytinio ir spaudos paveldo sklaida socialinėje aplinkoje. – Iliustr. // Donelaičio žemė. – 2005, lapkritis–gruodis (nr. 11–12), p. 5.

Apie Mažosios Lietuvos rašytinio ir spaudos paveldo, sukurto įvairiomis kalbomis iki 1944 m., šiandieninę būklę, sklaidos paskatas, paveldo telkinius, kainas, rinkėjus ir vartotojus.

Kaunas, Domas ; Pocytė, Silva. Konferencijos „Mažosios Lietuvos kultūros istorijos paveldas“ 2005 m. rugsėjo 22-24 d. sprendimai // Šilokarčema. – Šilutė, 2005, lapkr. 15, p. 5.

Kaunas, Domas ; Pocytė, Silva. Konferencijos „Mažosios Lietuvos kultūros istorijos paveldas“ sprendimai. – Iliustr. // Klaipėda. – 2005, lapkr. 30, priedas „Durys“, p. 2, 15.

Kaunas, Domas ; Pocytė, Silva. „Mažosios Lietuvos kultūros istorijos paveldas“ : konferencijos sprendimai // Voruta. – 2005, lapkr. 19, p. 3.

Kondratas, Benjaminas. Fridrichas Bajoraitis Mažojoje Lietuvoje. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2005, gruod. 9, p. 4–5.

Ištraukos iš Benjamino Kondrato knygos „Kūrėjų pėdsakais“ 2-ios dalies.

Laumės išmokė austi ir siūti : apsitarta dėl Mažosios Lietuvos kultūros istorijos paveldo. – Iliustr. // Voruta. – 2005, spal. 22, p. 1, 4–5.

Apie Vilniaus universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos surengtą mokslinę konferenciją.

Matijošienė, Audronė. Mažosios Lietuvos periodinė spauda XX a. pradžioje: tekstai ir bibliografija. – Iliustr. // Tarp knygų. – 2005, lapkritis (nr. 11), p. 24–27.

Matulevičius, Algirdas. Karaliaučiaus krašto lietuvių ir prūsų materialiojo kultūros paveldo dabartinė būklė. – Iliustr. – Pab. Pradžia : nr. 225 // Lietuvos aidas. – 2005, spal. 1, p. 2 ; spal. 11, p. 7 ; spal. 12, p. 7 ; spal. 13, p. 7.

Matulevičius, Algirdas. Karaliaučiaus krašto lietuvių ir prūsų materialiojo kultūros paveldo šiandieninė būklė. – Iliustr. // Donelaičio žemė. – 2005, lapkritis–gruodis (nr. 11–12), p. 4.

Petraitytė, Astrida. Mažoji Lietuva – nykstantys praeities pėdsakai ? // Literatūra ir menas. – 2005, spal. 7, p. 3.

Apie Vilniaus universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos surengtą mokslinę konferenciją „Mažosios Lietuvos kultūros istorijos paveldas“.

Pocytė, Silva. Mažosios Lietuvos kultūros istorijos paveldas: tyrimų problematika ir būklė : pranešimų, skaitytų konferencijoje „Mažosios Lietuvos kultūros istorijos paveldas“, vykusioje š. m. rugsėjo 22–24 dienomis Vilniuje, Klaipėdoje, Šilutėje ir Pagėgiuose, santraukos. – Iliustr. // Donelaičio žemė. – 2005, lapkritis–gruodis (nr. 11–12), p. 3, 6.

Surplienė, Jadvyga. Krikštai – Mažosios Lietuvos kultūros paveldo dalis // Banga. – 2005, lapkr. 19, p. 4.

Žiemytė, Ivona. Taurus pažadas, ištesėtas po penkiasdešimties metų. – Iliustr. // Vakarų ekspresas. – 2005, lapkr. 4, p. 16.

Apie lietuvininką, Vokietijos pilietį Joną Skėrį ir jo iniciatyva restauruotą Vanagų evangelikų liuteronų bažnyčią.

EKONOMIKA. ŽEMĖS ŪKIS

Heidemann, Helga. Kartoffelernte im Memelland. – Vok. k. // Memeler Dampfboot. – Oldenburg, Jg. 158, nr. 10 (2005), p. 150–151.

Prisiminimai apie bulviakasį Klaipėdos krašte.

Zabielavičius, Juozas. Laiškai iš praeities / [parengė] Bernardas Aleknavičius. – Iliustr. // Klaipėda. – 2005, lapkr. 30, p. 11. – (Gilija).

Apie ekonominę padėtį Klaipėdos krašte po Pirmojo pasaulinio karo.

Zabielavičius, Juozas. Laiškai iš praeities : [Klaipėdos krašto gubernatūros vyr. agronomo referento J. Zabielavičiaus prisiminimai / užrašė] Bernardas Aleknavičius. – Iliustr. // Klaipėda. – 2005, gruod. 22, p. 13. – (Gilija).

Apie ūkininkų mokymus, virimo, kepimo, namų ruošos kursų moterims organizavimą, Jaunųjų ūkininkų ratelių knygynėlių ir bibliotekėlių steigimą Klaipėdos krašte.

ŠVIETIMAS

Zabielavičius, Juozas. Laiškai iš praeities : [prisiminimai / parengė] Bernardas Aleknavičius. – Iliustr. // Klaipėda. – 2005, lapkr. 11, p. 22. – (Gilija).

Apie Klaipėdos krašte mokytojais dirbusius lietuvininkus bei Klaipėdos krašto ūkininkų draugijos iniciatyva vykdomą žemės ūkio specialistų rengimą.

ETNOGRAFIJA

Paplauskienė, Skirmantė. Mažosios Lietuvos pelkininkai Kalėdų laukdavo prie degančių advento vainiko žvakių. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – 2005, gruod. 22, p. 11.

Rusniškės Trautės Bakutienės vaikystės Kalėdų prisiminimai.

TRANSPORTAS

Jasudienė, Regina. Vežimai Mažojoje Lietuvoje. – Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2005, gruod. 6, p. 5. – (Šilainė).

Pašinskas, Vytautas ; Mickienė, Rima. Mažosios Lietuvos laivynas : kuršių laivo studija. – Iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: 14 pavad. // Krantai. – 2005, nr. 3, p. 52–55.

Velička, Matas. Laivybos pradžia Nemuno upės žemupyje: laivai ir jų keliai. –Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2005, spal. 18, p. 5. – (Šilainė).

MENAS

Grumadaitė, Rūta. Mažosios Lietuvos raudų regioninis išskirtinumas. – Santr. angl. – Bibliogr.: 6 pavad. // Tiltai. Priedas. – Nr. 29 (2005), p. 59–68.

Jokubavičienė, Kristina. Kaip pažymėsime A. Brako 120-ąsias gimimo metines? – Iliustr. // Klaipėda. – 2005, lapkr. 16, priedas “Durys”, p. 6.

Apie Mažosios Lietuvos dailininko, architekto Adomo Brako gyvenimą ir veiklą.

LITERATŪROS MOKSLAS

Bončkutė, Roma ; Valteris, Akselis Ernestas. Draugystės dainiui Simonui Dachui – 400 metų // Literatūra ir menas. – 2005, spal. 14, p. 4.

Bončkutė, Roma ; Valteris, Akselis Ernestas. Nusilenkė draugystės dainiui Simonui Dachui. – Iliustr. // Klaipėda. – 2005, gruod. 28, priedas „Durys“, p. 14.

Apie vokiečių poeto gyvenimą ir kūrybą bei Klaipėdos universitete surengtą konferenciją „Simono Dacho simpoziumas“.

ISTORIJA

Georg, Hans. Rückkehr nach Heydekrug. – Vok. k. – Tęs. Pradžia : nr. 7 (2005) // Memeler Dampfboot. – Oldenburg, Jg. 158, nr. 10 (2005), p. 148 ; Jg. 158, nr. 11 (2005), p. 164–165 ; Jg. 158, nr. 12 (2005), p. 180–181.

Prisiminimai apie Šilutę bei gyvenimą Hugo Scheu namuose.

Kaltenis, Vytautas. Tėviškės stogo žirgeliai – vakarop. – Iliustr. // Voruta. – 2005, gruod. 3, p. 2–3.

Apie lietuvininkės Ilzės Tydekaitės gyvenimą ir veiklą.

Šilas, Vytautas. Dėl spalio 16-osios – Mažosios Lietuvos gyventojų genocido dienos – įrašymo į atmintinų dienų sąrašą // Lietuvos aidas. – 2005, spal. 24, p. 5.

Apie 1944-1947 m. sovietinį Mažosios Lietuvos gyventojų genocidą ir Lietuvos Respublikos Seimo Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijai pateiktą pasiūlymą papildyti Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymą ir įteisinti Mažosios Lietuvos gyventojų genocido atminimo dieną.

Šilas, Vytautas. Karaliaučiui – 750 metų : lietuvio žvilgsniu į Karaliaučių. – Iliustr., portr. – Tęs. Pradžia : nr. 3 (142) // Donelaičio žemė. – 2005, lapkritis–gruodis (nr. 11–12), p. 8.

Šilas, Vytautas. Tilžės aktas ir mes. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2005, gruod. 1, p. 1–2.

Velička, Matas. Dailioji grafienė ir Pričgrabės istorija. – Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2005, lapkr. 8, p. 5. – (Šilainė).

Apie XVII a. vokiečių grafienės Luizos Katarinos Trukses de Waldburg pastangomis Lietuvos žemumoje iškastą kanalą, sujungusį Giliją su Deimena.

Zabielavičius, Juozas. Laiškai iš praeities : [Juozo Zabielavičiaus prisiminimai / parengė] Bernardas Aleknavičius. – Iliustr. // Klaipėda. – 2005, spal. 5, p. 11. – (Gilija).

Apie stipresnius lietuvininkų centrus Klaipėdos krašte bei pažintis su šio krašto lietuvininkais.

Zabielavičius, Juozas. Laiškai iš praeities : [prisiminimai / parengė] Bernardas Aleknavičius. – Iliustr. // Klaipėda. – 2005, lapkr. 16, p. 11. – (Gilija).

Apie Mažosios Lietuvos lietuvininkus ir jų pažiūras į Didžiosios Lietuvos gyventojus.

Zabielavičius, Juozas. Laiškai iš praeities / [parengė] Bernardas Aleknavičius. – Iliustr. // Klaipėda. – 2005, lapkr. 23, p. 11. – (Gilija).

Apie Klaipėdos krašto lietuvininkų vokietinimą.

Parengė Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos vyr. bibliografė-metodininkė

Virginija Veiverienė, 2007 m. sausio 9 d.

  • Paskelbta: 7 m. atgal į 2014 birželio 5
  • Autorius:
  • Paskutinė redagavimo data: birželio 5, 2014 @ 5:00 pm
  • Šaltinis: Aktualijos

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →