Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

2005 m. rugpjūtis–rugsėjis

Pagal   /  2014 birželio 5  /  Komentarų nėra

ISTORIJA / KULTŪRA / ETNOGRAFIJA / GAMTA / KARTOGRAFIJA / ISTORIJA

ISTORIJA

Tolvaisa, Kestutis ; Boes, Werner. Der Kirchspielort Willkischen. – Žml. – Vok. k. // Memeler Dampfboot. – Oldenburg, Jg. 158, nr. 7 (2005), p. 99.

Iš Vilkyškių (Pagėgių sav.) parapijos bažnyčių istorijos.

Žemaitaitis, Algirdas. Misionieriai iš Mažosios Lietuvos // Voruta. – 2005, rugpj. 6, p. 6 ; rugpj. 20, p. 6–7.

Apie misijų draugijas Mažojoje Lietuvoje, misionierius ir jų veiklą.

KULTŪRA

Aleknavičius, Bernardas. Klaipėdietis – zanavykų sūnus : [pokalbis su Mažosios Lietuvos istorijos tyrėju, kraštotyrininku B. Aleknavičiumi jo 75-mečio proga] / kalbėjosi Zenonas Rinkevičius. – Iliustr // Klaipėda. – 2005, rugpj. 20, p. 11.

Aleknavičius, Bernardas. Vergai ir lietuvininkų kvailinimas. – Iliustr. // Klaipėda. – 2005, liep. 27, p. 11. – (Gilija).

Pamąstymai apie Klaipėdos krašto lietuvininkų evangelikų ir lietuvininkų katalikų skirtingą požiūrį į religiją, istoriją, kultūrą.

Čaikovskis, Arnoldas. Šviesuolis Martynas Jankus – ne vienišas. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2005, rugpj. 18, p. 7.

Apie Bitėnuose (Pagėgių sav.) įvykusią tradicinę sueigą–šventę “Sueiga pas Martyną Jankų Bitėnuose”.

Gečaitė, Rasa. Prūsija ir Lietuva. – Iliustr. // Atgimimas. – 2005, liep. 8–14, p. 15.

Paaiškinimas dėl Lietuvos ir Prūsijos istorinių bei giminiškų ryšių ir lietuvybės centro Karaliaučiuje.

Girdzijauskas, Juozas. Donelaičio žemė Basanavičiaus „Aušroje“. – Iliustr. // Donelaičio žemė. – 2005, liepa–rugpjūtis (nr. 7–8), p. 7.

Apžvelgiama, kas „Aušroje“ 1883–1885 m. buvo rašyta apie kalbininkus Frydrichą Kuršaitį ir Augustą Šleicherį, savo gyvenimu ir moksline veikla susijusius su Donelaičio žeme.

Jasudienė, Regina. Mažosios Lietuvos spaudos darbuotojas Mikelis Kiošis. – Portr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2005, rugs. 6, p. 5. – (Šilainė).

Kaltenis, Vytautas. „Tautos vardu jums teesie tarta dėka“ : kur perlaidosime paskutinįjį „Santaros“ vadą? – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2005, liep. 27, p. 4.

Apie Mažosios Lietuvos enciklopedijos autorių ir talkininką, Mažosios Lietuvos lietuvių jaunimo kultūros ir švietimo draugijų sąjungos „Santara“ valdybos pirmininką (1938-1939 m.), tautodailininką, Australijos lietuvį Jurgį Reisgį.

Kaunas, Domas. Didelis Mažosios Lietuvos paveldas : [pokalbis su Vilniaus universiteto profesoriumi habilituotu daktaru D. Kaunu apie Mažosios Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimą bei šioms problemoms gvildenti skirtą tarptautinę konferenciją / kalbino] Ginas Dabašinskas. – Iliustr. // Laikas. – 2005, rugs. 9–15, p. 8.

400 Jahre Simon Dach. – Iliustr. – Vok. k. // Memeler Dampfboot. – Oldenburg, Jg. 158, nr. 9 (2005), p. 129.

Apie vokiečių baroko poetą S. Dachą.

Kilčiauskienė, Julė. Rambyno papėdėje. – Portr., nuotr. // XXI amžius. – 2005, rugpj. 17, p. 5.

Apie literatą, spaustuvininką Martyną Jankų, jo memorialinį muziejų Bitėnuose ir trečiąją „Sueigą pas M. Jankų“, kurioje buvo aptarti Mažosios Lietuvos istorijos ir kultūros paveldo išsaugojimo klausimai.

Kiseliūnaitė, Dalia. Puoselėja Mažosios Lietuvos kultūrą. – Nuotr. // Klaipėda. – 2005, liep. 8, p. 12. – (Vėjų rožė).

Apie Mažosios Lietuvos kultūros paveldo saugotoją, vieną iš lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ steigėjų, klaipėdietę padagogę Rūtą Mačiūnienę.

Krivickas, Povilas Sigitas. Ką Klaipėdoje nuveikė zanavykas Bernardas? – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2005, rugpj. 20, p. 19.

Apie Mažosios Lietuvos kultūros istorijos tyrėją Bernardą Aleknavičių.

Matulevičius, Algirdas. Karaliaučiaus krašto lietuvių ir prūsų materialiojo kultūros paveldo šiandieninė būklė // Lietuvos aidas. – 2005, rugs. 28, p. 7 ; rugs. 29, p. 7 ; rugs. 30, p. 7 ; spalio 1, p. 2.

Matulevičius, Algirdas. Karaliaučius – lietuvių raštijos, prūsistikos ir lituanistikos centras : miesto 750 metų jubiliejui. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2005, liep. 25, p. 7.

Pocytė, Silva. Paminklo pavadinimas nėra visai korektiškas // Šilokarčema. – 2005, liep. 15, p. 7.

Apie Mažosios Lietuvos kultūrinio paveldo objektų įprasminimą ir iškylančias problemas.

Pocytė, Silva. Viliaus Gaigalaičio sugrįžimas į Žukus. – Nuotr. // Vakarų Lietuva. – Klaipėda, 2005, rugpj. 30–rugs. 5, p. 3.

Apie Mažosios Lietuvos lietuvių kultūros veikėją V. Gaigalaitį bei prie Žukų kaimo (Pagėgių sav.) senosios mokyklos pastato atidengtą veikėjui skirtą paminklinę lentą.

Šilas, Vytautas. Rezistencinio sąjūdžio darbai bus tęsiami // Lietuvos aidas. – 2005, rugs. 12, p. 5.

Apie 1953 m. Monrealyje (Kanada) įsteigtos Mažosios Lietuvos išeivių Šiaurės Amerikoje visuomeninės politinės organizacijos – Mažosios Lietuvos rezistencinio sąjūdžio (MLRS) – vadovo Algio Regio veiklą bei Mažosios Lietuvos rezistencinio sąjūdžio visuotinio suvažiavimo, įvykusio 2005 m. birželio 11 d. Čikagoje, nutarimą baigti savo oficialią veiklą išeivijos sąlygomis ir perduoti įpareigojimą Mažosios Lietuvos reikalų tarybai Lietuvoje šias pareigas toliau tęsti.

Vasiliauskaitė, Laimutė. Karaliaučiaus mokyklos golgota. – Portr. // Atgimimas. – 2005, liep. 15–21, p. 11.

Apie Mažosios Lietuvos reikalų tarybos surengtą pokalbį lietuvybės puoselėjimo Karaliaučiaus srityje tema.

Zacharevičienė, Dana. Mažosios Lietuvos žurnalistinė premija – pirmasis žingsnis, o kas toliau? : Pagėgiuose įteiktos pirmosios žurnalistinės premijos už Mažosios Lietuvos kultūros paveldo populiarinimą. – Iliustr. // Voruta. – 2005, rugs. 3, p. 1, 3.

ETNOGRAFIJA

Matulionienė, Elena. Klaipėdos krašto tautiniai drabužiai. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – 2005, liep. 28, p. 13.

GAMTA

Bacevičius, Egidijus. Kuršių marios tiriamos jau 80 metų. – Iliustr. // Klaipėda. – 2005, rugs. 30, priedas „Jūra“, p. 1, 6.

Apie gamtos tyrimus Rytų Prūsijoje bei 1926 m. įsteigtos Rasytės zoologinės stoties veiklą.

Elertas, Dainius. Vėjo gūsiai Klaipėdos krašto istorijoje. – Iliustr. // Šiaurės Atėnai. – 2005, rugpj. 27, p. 10.

KARTOGRAFIJA

Matulevičius, Algirdas. Mažosios Lietuvos žemėlapiai. – Iliustr. // Donelaičio žemė. – 2005, rugsėjis–spalis (nr. 9–10), p. 6–7.

ISTORIJA

Aleknavičius, Bernardas. Aukštumalos ir Žalgirių pelkininkai. – Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2005, rugs. 20, p. 5. – (Šilainė).

Apie 1888 m. pradėtą Aukštumalos ir Žalgirių pelkių kolonizavimą, pelkininkų gyvenimo sąlygas.

Georg, Hans. Rückkehr nach Heydekrug. – Vok. k. // Memeler Dampfboot. – Oldenburg, Jg. 158, nr. 7 (2005), p. 97–98 ; Jg. 158, nr. 8 (2005), p. 116 ; Jg. 158, nr. 9 (2005), p. 132.

Prisiminimai apie Šilutę bei gyvenimą Hugo Scheu namuose.

Hermann, Arthur. Žvilgsnis į Kaliningrado srities ateitį. – Iliustr. // Donelaičio žemė. – 2005, rugsėjis–spalis (nr. 9–10), p. 8.

Samprotavimai apie Karaliaučiaus krašto užkariautojų – Vokiečių ordino (Kryžiuočių) ir Sovietų Sąjungos – elgsenos ir jų veiklos krašte pasekmių panašumus bei Kaliningrado srities ateitį.

Kaltenis, Vytautas. Balta gulbė raudoname audekle. – Iliustr. – Pabaiga. Pradžia nr. 12 (582) // Voruta. – 2005, liep. 9, p. 1–3.

Apie vieno lietuvių raštijos pradininkų, Karaliaučiaus universiteto steigėjų, profesoriaus Abraomo Kulviečio ir dailininko Eugenijaus Kulviečio palikuonis Rusnėje bei Bogotoje (Kolumbija).

Kazlauskienė, Vida. Ką žinome apie Karaliaučių // Lietuvos aidas. – 2005, liep. 1, p. 5.

Iš Karaliaučiaus krašto istorijos.

Matulevičius, Algirdas ; Purvinas, Martynas. Karaliaučiaus miesto istorijos bruožai. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2005, liep. 15, p. 7.

Morkūnaitė-Lazauskienė, Aistė. Vietos savivaldybių specifika Klaipėdos krašte [1923–1938 m.] // Šilokarčema. – Šilutė, 2005, liep. 5, p. 5 ; liep. 19, p. 5. – (Šilainė).

Oppermann, Heinz. Die wechselvolle Geschichte des Memellandes. – Iliustr. – Vok. k. // Memeler Dampfboot. – Oldenburg, Jg. 158, nr. 8 (2005), p. 118–119.

Iš Klaipėdos krašto istorijos.

Samulionytė, Janina. Kontrabanda: anodija // Šilokarčema. – Šilutė, 2005, liep. 5, p. 5 ; liep. 19, p. 5 ; rugpj. 9, p. 5. – (Šilainė).

Apie anodijos (eterio) kontrabandos plitimą Klaipėdos krašte ir pajūryje XX a. antroje pusėje.

Stepanauskas, Leonas. Vydūno brolio žūties liudijimas. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2005, rugpj. 8, p. 1, 3.

Apie rastą laišką, kuriame minima Vilhelmo Storostos (Vydūno) jauniausiojo brolio Hermano žuvimo Pirmajame pasauliniame kare tiksli data, vieta, aplinkybės.

Szillis–Kappellhoff, Beate. 750 Kaliningrad ist absurd. – Vok. k. – Pab. Pradžia : Jg. 157, nr 5 (2005) // Memeler Dampfboot. – Oldenburg, Jg. 158, nr. 8 (2005), p. 117.

Karaliaučiaus krašto istorija.

Szillis–Kappellhoff, Beate. Twangste–Königsberg. – Vok. k. – Tęs. Pradžia : Jg. 157, nr. 5 (2005), p. 65–66, 76 ; Jg. 157, nr. 6 (2005), p. 84–85, 92 // Memeler Dampfboot. – Oldenburg, Jg. 158, nr. 7 (2005), p. 109–110.

Karaliaučiaus krašto istorija.

Vitkūnas, Manvydas. Skerdynės Rytprūsiuose. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – 2005, liep. 5, p. 21.

Apie sovietų kariuomenės vykdytas masines civilių gyventojų žudynes Rytprūsiuose Antrojo pasaulinio karo pabaigoje.

Zabielavičius, Juozas. Laiškai iš praeities. – Iliustr. // Klaipėda. – 2005, rugpj. 3, p. 11. – (Gilija).

Apie pelkininkų gyvenimą Šilutės apskrities kaimuose.

Zabielavičius, Juozas. Laiškai iš praeities. – Iliustr. // Klaipėda. – 2005, rugpj. 10, p. 11. – (Gilija).

Apie turgus XX a. pradžioje Mažojoje Lietuvoje : Klaipėdoje, Šilutėje, Panemunėje.

Zabielavičius, Juozas. Laiškai iš praeities. – Nuotr. // Klaipėda. – 2005, rugpj. 17, p. 11. – (Gilija).

Iš Klaipėdos krašto prekybos istorijos. Plačiau apie 1933–1937 m. veikusį „Gerovės“ vartotojų kooperatyvą.

Zabielavičius, Juozas. Laiškai iš praeities. – Iliustr. // Klaipėda. – 2005, rugs. 7, p. 11. – (Gilija).

Apie 1939 m. vokiečių okupaciją Klaipėdos krašte.

Zabielavičius, Juozas. Laiškai iš praeities. – Iliustr. // Klaipėda. – 2005, rugs. 28, p. 11. – (Gilija).

Prisiminimai apie Mažosios ir Didžiosios Lietuvos gyventojų ties Sūduvos pasieniu tarpusavio ryšius.

Žibaitis, Anatolijus. Senosios Šilokarčemos mįslės. – Nuotr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2005, rugs. 6, p. 5. – (Šilainė).

Pamąstymai apie tikrąją Šilutės miesto įkūrimo datą.

Parengė Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos vyr. bibliografė-metodininkė

Virginija Veiverienė, 2006 m. spalio 27 d.

  • Paskelbta: 7 m. atgal į 2014 birželio 5
  • Autorius:
  • Paskutinė redagavimo data: birželio 5, 2014 @ 4:41 pm
  • Šaltinis: Aktualijos

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →