Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

2005 m. kovas–birželis

Pagal   /  2014 birželio 5  /  Komentarų nėra

KULTŪRA / ETNOGRAFIJA / GAMTA / MUZIKA / KALBOTYRA / ISTORIJA

KULTŪRA

Aleknavičius, Bernardas. Vydūno ir Viktoro Falkenhano bičiulystė. – Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2005, geg. 24, p. 5. – (Šilainė).

Budginienė, Irena. Sudžiovinti gėlės žiedlapiai : [pokalbis su Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus muziejininke Irena Budginiene apie fonduose saugomą Mažosios Lietuvos spaudos rinkinį / kalbėjosi] Jurga Petronytė. – Iliustr. // Vakarų ekspresas. – 2005, geg. 7, priedas „Šeštadienis“, p. 2.

Glaβ, Horst. Ludwig Rhesa, ein preuβischer Kure : [apie XIX a. pradžios lietuvių raštijos veikėją, Karaliaučiaus universiteto profesorių Liudviką Rėzą]. – Iliustr. – Vok. k. // Memeler Dampfboot. – Oldenburg, Jg. 157, nr. 5 (2005), p. 71.

Kaltenis, Vytautas. Istorinis Nemuno vingis Šventosios santakoje : lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ XVII susiėjimas per Smalininkų miesto šventę. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2005, birž. 8, p. 1, 7.

Rambynas tautos gyvenime : [apie Rambyno kalną ir su jo apylinkėmis susijusius Mažosios Lietuvos kultūros veikėjus]. – Iliustr. // Klaipėda. – 2005, birž. 22, p. 11. – (Gilija).

Sodonis, Saulius. Kintų bažnyčiai ir mokyklai – 300 metų : keletas faktų [Šilutės r.] Kintų bažnyčios, parapijos ir mokyklos istorijai. – Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2005, birž. 7, p. 5. – (Šilainė).

Šilas, Vytautas. Prūsų raštijos liudininkas : [pirmojo katekizmo prūsų kalba „Catechismus in preūsnischer sprach“ 460-osioms metinėms] // Voruta. – 2005, birž. 4, p. 7.

Švedaitė, Laima. Senosios kaimo mokyklos ne visiems atrodo unikalios : [apie vykdomą Klaipėdos krašto kaimo mokyklų uždarymą, sąlygojantį Mažosios Lietuvos kultūros paveldo naikinimą]. – Iliustr. // Vakarų ekspresas. – 2005, birž. 20, p. 1, 4.

Zabielavičius, Juozas. Dar kartą apie apkvailintus lietuvininkus : [apie Klaipėdos krašte veikusias religines ir kitas sektas bei jų neigiamą įtaką tautos vieningumui] // Klaipėda. – 2005, birž. 1, p. 11. – (Gilija).

Zabielavičius, Juozas. Pirmoji žvejų regata : [apie Klaipėdos krašto žvejų ir pelkininkų draugijos 1936 m. Preiloje surengtą pirmąją žvejų regatą ir vėlesnį jų organizavimą mariose bei jūroje]. – Iliustr. // Klaipėda. – 2005, bal. 20, p. 11. – (Gilija).

Žalys, Aleksandras. G. Sauerweinas – dvasios ir veiklos milžinas. – Iliustr. // Klaipėda – 2005, kovo 4, p. 4.

ETNOGRAFIJA

Kliukienė, Regina. Mažoji Lietuva: tradicijos, papročiai, šventės, tautinis kostiumas. – Iliustr. // Voruta. – 2005, birž. 18, p. 3.

May, Emmy. Johanni zu Hause : [apie Joninių šventę ir jos papročius Klaipėdos krašte]. – Iliustr. – Vok. k. // Memeler Dampfboot. – Oldenburg, Jg. 157, nr. 6 (2005), p. 87.

Matulionienė, Elena. Lietuvininkų drabužiai – aukso kasyklos šiuolaikiniams dizaineriams : [pokalbis su Mažosios Lietuvos tautodailės tyrinėtoja, Klaipėdos universiteto dėstytoja, dailininke Elena Matulioniene / kalbėjosi] Jurga Petronytė. – Nuotr. // Vakarų ekspresas. – 2005, kovo 18, p. 11.

Matulionienė, Elena. Tautinės savimonės išraiška : Klaipėdos krašto tautiniai drabužiai. – Nuotr. // Ūkininko patarėjas. – 2005, liep. 28, p. 13.

Purvinas, Martynas. Žemaitijos ir Klaipėdos krašto senųjų kaimų struktūra. – Iliustr. // Liaudies kultūra. – 2005, nr. 5, p. 31–39.

Zabielavičius, Juozas. [Nemuno deltos] žvejų kasdienybė ir pramogos. – Iliustr. // Klaipėda. – 2005, geg. 18, p. 11. – (Gilija).

GAMTA

Bacevičius, Egidijus. Gamtininkas iš briedžių nerijos palvių : [apie pirmojo Kuršių nerijos Rasytės paukščių žiedavimo stoties taksidermisto Alberto Miošlerio (1864–1945) gyvenimą ir veiklą]. – Iliustr. // Mokslas ir gyvenimas. – 2005, nr. 4, p. 10–12.

MUZIKA

Kirdienė, Gaila. Lietuvininkų ir žemaičių smuiko repertuaras : [apie lietuvininkų ir žemaičių smuiko repertuaro savitumus, panašumus ir pokyčius]. – Iliustr. // Liaudies kultūra. – 2005, nr. 4, p. 14–30.

Skomskienė, Irena. Safo ir lietuvaitė apie meilę dainuoja panašiai : [apie Liudviko Rėzos prūsų lietuvių liaudies dainų rinkinio „Dainos“ (Karaliaučius, 1825) poetinių tekstų ir melodijų pobūdį]. – Portr. // Lietuvos aidas. – 2005, birž. 25, p. 4.

KALBOTYRA

Demereckas, Kestutis. Der Name von Klaipeda ist Memel : [apie vietovardžio „Klaipėda“ kilmę]. – Vok k. // Memeler Dampfboot. – Oldenburg, Jg. 157, nr. 1 (2005), p. 13.

Matijošienė, Audronė. Lietuvininkų periodinės spaudos leksikos bruožai // Bibliografija. – 2003, p. 50–53.

ISTORIJA

Aleknavičius, Bernardas. Kovo 20-oji : [apie Mažosios Lietuvos tautinės tarybos atstovų Martyno Jankaus, Jurgio Strėkio, Kristupo Lekšo ir Viliaus Gaigalaičio kooptavimą į Lietuvos Valstybės Tarybą 1920 m. kovo 20 d.]. – Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2005, bal. 19, p. 5. – (Šilainė).

Bagdonavičius, Vacys. Ar priimtina mūsų klausai vydūniškoji gaida? : [Vydūno požiūris į 1918-ųjų Lietuvos nepriklausomybę ir tautiškumą]. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2005, kovo 24, p. 8 ; kovo 25, p. 8.

Barasa, Darius. Ar sena [Šilutės] dvarininko dr. Hugo Scheu giminės istorija?. – Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2005, bal. 5, p. 5. – (Šilainė).

Bukavickas, Rubenas. Kolektyvizacijos pradžia pamaryje : Rozos Liuksemburg žvejų artelės steigimas pokariniame Kintų valsčiuje. – Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2005, kovo 22, p. 5 – (Šilainė).

Čepliauskaitė, Šviesė. Neblėstanti Luizos šlovė : [iš Prūsijos karalienės Luizos gyvenimo istorijos]. – Iliustr. // Trasa. – 2005, geg. 19 (nr. 20), p. 24–27.

Gocentas, Vytautas. Nekaltas lietuvininkų kraujas nugalėtojų šampano taurėje : [pokalbis su kultūros istoriku Vytautu Gocentu apie Mažosios Lietuvos vietinių gyventojų genocidą 1944–1945 m. / kalbino] Arnoldas Aleksandravičius. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – 2005, geg. 7, p. 1, 7.

Jasudienė, Regina. Kontrabanda : [apie pasienio prekybą Didžiosios ir Mažosios Lietuvos pasienyje, jos rūšis, kovą su kontrabanda]. – Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2005, geg. 10, p. 5. – (Šilainė).

Kittel, Viktor. Das heutige Memel – noch unsere Heimat ? : [iš Klaipėdos miesto istorijos]. – Iliustr. – Vok. k. // Memeler Dampfboot. – Oldenburg, Jg. 157, nr. 3 (2005), p. 33–34, 44.

Knobloch, Hans-Erhard. Lit. Gebietswünsche nach 1945 : [apie Mažosios Lietuvos mokslinius tyrinėjimus]. – Žml. – Vok. k. // Memeler Dampfboot. – Oldenburg, Jg. 157, nr. 6 (2005), p. 83.

Kwauka, Paul. Kriegsende auf der Nehrung : [iš Klaipėdos krašto istorijos 1944–1945 m.] – Iliustr. – Vok. k. // Memeler Dampfboot. – Oldenburg, Jg. 157, nr. 1 (2005), p. 6 ; Jg. 157, nr. 2 (2005), p. 22–23 ; Jg. 157, nr. 3 (2005), p. 38 ; Jg. 157, nr. 4 (2005), p. 55 ; Jg. 157, nr. 5 (2005), p. 69.

Naujų kelių beieškant : [apie Mažosios Lietuvos tautinės tarybos siekius prijungti Mažąją Lietuvą prie Didžiosios Lietuvos] / [parengė] Bernardas Aleknavičius. – Iliustr // Klaipėda. – 2005, kovo 16, p. 11 ; kovo 23, p. 11. – (Gilija).

Šilas, Vytautas. Karaliaučiui – 750 metų : [iš buvusios Prūsijos sostinės istorijos]. – Iliustr. // Donelaičio žemė. – 2005, kovas (nr. 3), p. 1, 4 ; birželis (nr. 6), p. 4 ; liepa/rugpjūtis (nr. 7/8), p. 8 ; rugsėjis/spalis (nr. 9/10), p. 5.

Zabielavičius, Juozas. Laiškai iš praeities : [apie Klaipėdos krašto ūkininkų draugijos ir jos skyrių veiklą bei žemės ūkio mokyklos Saugose įsteigimą 1932–1936 m.]. – Iliustr. // Klaipėda. – 2005, birž. 8, p. 11. – (Gilija).

Zabielavičius, Juozas. Laiškai iš praeities : [apie Klaipėdos krašto lietuvininkų nutautinimą 1933-1939 m.]. – Iliustr. // Klaipėda. – 2005, birž. 29, p. 11. – (Gilija).

Zabielavičius, Juozas. Lietuvininkų kvailinimas : [apie Klaipėdos krašto gyventojų suvokietėjimą XX a. pirmoje pusėje]. – Iliustr. // Klaipėda. – 2005, geg. 25, p. 10. – (Gilija).

Zabielavičius, Juozas. Mano draugai ir bičiuliai : [apie pažintį su Klaipėdos krašto lietuvininkais : Jonu Dovilu, Augustu Lukiu, Mikeliu Seigiu, Erčiu Jurgenaičiu ir kt.]. – Iliustr. // Klaipėda. – 2005, bal. 13, p. 11. – (Gilija).

Zabielavičius, Juozas. Vartotojų kooperatyvas „Gerovė“ : [apie 1934–1939 m. Klaipėdoje veikusią prekybos bendrovę „Gerovė“]. – Iliustr. // Klaipėda. – 2005, bal. 28, p. 16. – (Gilija).

Zabielavičius, Juozas. „Žuvies“ akcinė bendrovė : [apie „Žuvies“ akcinės bendrovės įsteigimą ir žuvies apdirbimo fabriko pastatymą Klaipėdoje 1935 m. bei Klaipėdos krašto žvejų ir pelkininkų draugijos veiklą]. – Iliustr. // Klaipėda. – 2005, bal. 6, p. 11. – (Gilija).

Zabielavičius, Juozas. Žvejai ir pelkininkai : [prisiminimai apie pelkininkų gyvenimą ir Klaipėdos krašto žvejų ir pelkininkų draugijos įkūrimą 1934 m.]. – Iliustr. // Klaipėda. – 2005, kovo 9, p. 11. – (Gilija).

Parengė Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė-bibliografė

Virginija Veiverienė, 2006 m. liepos 5 d.

  • Paskelbta: 7 m. atgal į 2014 birželio 5
  • Autorius:
  • Paskutinė redagavimo data: birželio 5, 2014 @ 4:34 pm
  • Šaltinis: Aktualijos

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →