Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

11-oji lietuviško žodžio šventė

Pagal   /  2014 gegužės 20  /  Komentarų nėra

Černiachovsko industrinėje-pedagoginėje kolegijoje vėl skambėjo lietuvių kalba. Šiame krašte išleista pirmoji lietuviška knyga, gramatika, pasirodė pirmieji lietuviški laikraščiai, pirmoji poema, pradėta tirti lietuvių kalba, atidarytos pirmosios lietuviškos mokyklos. Šia žeme vaikščiojo M. Mažvydas, K. Donelaitis, L. Rėza, Vydūnas ir daugelis kitų šviesuolių.

Černiachovsko industrinėje-pedagoginėje kolegijoje vėl skambėjo lietuvių kalba. Šiame krašte išleista pirmoji lietuviška knyga, gramatika, pasirodė pirmieji lietuviški laikraščiai, pirmoji poema, pradėta tirti lietuvių kalba, atidarytos pirmosios lietuviškos mokyklos. Šia žeme vaikščiojo M. Mažvydas, K. Donelaitis, L. Rėza, Vydūnas ir daugelis kitų šviesuolių.

Į 11-ąją lietuvių kalbos olimpiadą atvyko 42 moksleiviai, besimokantys lietuviškose klasėse ir lankantys lietuvių kalbos ir etnokultūros fakultatyvą, iš 19 bendrojo lavinimo mokyklų.

Lietuviškais tautiniais rūbais apsirengusios kolegijos studentės pradėjo lietuviško žodžio šventę. Literatūrinę muzikinę kompoziciją, skirtą poetui Justinui Marcinkevičiui, paruošė Vilniaus Žirmūnų gimnazijos moksleiviai ir sostinės Senamiesčio teatro aktoriai (vad. Rasa Kulytė ir Laima Trainavičienė). Skambėjo patys gražiausieji poeto žodžiai apie Tėvynę, Lietuvą, kalbą, žmogų.

Per vienuolika metų susiklostė olimpiados tradicijos. Šios olimpiados tikslai tie patys, kaip ir ankstesnių: ugdyti teigiamą požiūrį į lietuvių kalbą, žadinti norą ja kalbėti, patikrinti moksleivių kalbėjimo, skaitymo ir rašymo įgūdžius.

Olimpiados dalyvius sveikino Černiachovsko industrinės-pedagoginės kolegijos direktorė Jelena Komarnickaja, sakydama, kad olimpiada – tai didelis indėlis plėtojant draugystę tarp dviejų tautų, keičiantis turtingomis kultūrinėmis tradicijomis, prisiliečiant prie lietuvių literatūrinio palikimo.

Į renginį atvyko Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos atstovai Algimantas Misevičius ir Aušra Dumbliauskienė. Užsienio lietuvių departamento ryšių su visuomene skyriaus viršininkas Algimantas Misevičius sveikino moksleivius ir mokytojus, sakydamas, kad Užsienio ministerija remia ir toliau rems tokius renginius, priminė olimpinį principą: svarbiausia – dalyvauti.

Lietuvos Respublikos konsulė Sovetske Liuda Kleimionova dėkojo olimpiados organizatoriams ir sakė, kad tai pirmoji olimpiada jai dirbant šiame krašte. Konsulė kartu su lietuvių kalbos mokytojų asociacijos pirmininku A. Bartniku lankėsi srities mokyklose, susitiko su lietuvių kalbos besimokančiais moksleiviais, jų mokytojais ir mokyklų vadovais.

Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Kaliningrade patarėjas Rimantas Martinonis irgi dėkojo organizatoriams, pasidžiaugė, kad auga kalbos ir kultūros medis.

Sveikinimo žodžius tarė Andrejus Naumovas, Černiachovsko miesto valdžios atstovas, Svetlana Marinova, Kaliningrado srities švietimo valdybos skyriaus viršininkė, Maksimas Čajauskas, Kaliningrado srities lietuvių tautinės kultūrinės autonomijos pirmininko pavaduotojas. Olimpiadoje dalyvavo Mažosios Lietuvos fondo atstovė Rūta Mačiūnienė, Marijampolės kolegijos dėstytojos Lina Leonavičienė ir Valė Sorakaitė.

Olimpiados dalyviai suskirstyti į dvi grupes: 2-6 klasių ir 7-11 klasių. Moksleiviai deklamavo lietuvių poeto eilėraštį ar prozos kūrinio ištrauką, atliko užduotis raštu. Vertinant atsižvelgta į taisyklingą tarimą, kirčiavimą, intonaciją ir raiškumą, į atliktą gramatinę užduotį.

Kol moksleiviai atliko užduotis, mokytojai aptarė aktualius darbo klausimus. Asociacijos pirmininkas A. Bartnikas kalbėjo apie šių metų renginius, mokytojų kvalifikacijos kėlimo problemas. Konsulinės įstaigos domisi mokyklomis, kuriose vyksta lietuvių kalbos užsiėmimai, aplankė beveik visas mokyklas, kalbėjosi su mokyklų vadovais, kurie patenkinti lietuvių kalbos mokymu, nes organizuojami įvairūs renginiai, ekskursijos į Lietuvą ir po Kaliningrado sritį, palaikomi ryšiai su tėvais. Dauguma mokytojų srityje turi autoritetą. A. Bartnikas dėkojo mokytojams už darbą ir pastangas, kad lietuvybė šiame krašte neišnyktų.

Marijampolės kolegijos dėstytoja Valė Sorakaitė supažindino moksleivius su lietuviškomis margučių marginimo tradicijomis, mokiniai patys juos margino. 1-6 klasių grupėje geriausius rezultatus parodė Anna Šapkina iš Sovetsko 3-osios vidurinės (mokytoja Vita Kovalenko), Dmitrijus Savonenko iš Kaliningrado L. Rėzos sekmadieninės mokyklos (mokytoja Laima Meščeriakova) ir Ksenija Čiuvilina iš Nemano 2-osios vidurinės mokyklos.

Vyresniųjų grupėje nugalėtojais tapo Eugenijus Nikitiuk iš Nesterovo rajono Pobedino vidurinės (mokytoja Tatjana Rodenko), Aleksejus Klimanovas iš Kaliningrado 4-osios vidurinės mokyklos (mokytojas Algirdas Karmilavičius) ir Kristina Atkočaitytė iš Slavsko rajono Jasnoje vidurinės mokyklos (mokytoja Aldona Bursteikienė).

Nugalėtojai apdovanoti Kaliningrado srities Švietimo ministerijos padėkos raštais, olimpiados organizacinio komiteto diplomais ir Černiachovsko industrinės–pedagoginės kolegijos atminimo prizais. Visiems kitiems olimpiados dalyviams įteikti organizacinio komiteto Padėkos raštai, Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos konsulato Sovetske atminimo dovanėlės. Mokytojai, ruošę moksleivius olimpiadai, gavo Padėkos raštus. Turbūt, svarbiausia ne diplomai ir prizinės vietos. Svarbu, kad šiame krašte gyvas lietuviškas žodis, kad Kaliningrado srities mokyklų vadovai sudaro galimybę lietuviškų klasių, lietuvių kalbos ir etnokultūros fakultatyvų darbui.

Asociacijos pirmininkas A. Bartnikas už materialinę ir informacinę paramą ruošiantis olimpiadai ir ją organizuojant padėkojo Kaliningrado srities Švietimo ministerijai, Lietuvių kalbos mokytojų asociacijai, Černiachovsko industrinei – pedagoginei kolegijai, Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijai, Lietuvos Respublikos konsulams Kaliningrade ir Sovetske, Mažosios Lietuvos lietuvių draugijai Čikagoje, Mažosios Lietuvos fondui, (jo atstovė R. Mačiūnienė apmokėjo kelionės į olimpiadą išlaidas), Marijampolės kolegijai.

Voruta. – 2011, geg. 21, nr. 10 (724), p. 8.

Uljanovo (Kraupiškio) vidurinės mokyklos mokytoja Emilija Algaudė Bukontienė, Tauragė, 2011 m. gegužės 10 d.

  • Paskelbta: 7 m. atgal į 2014 gegužės 20
  • Autorius:
  • Paskutinė redagavimo data: gegužės 20, 2014 @ 5:41 pm
  • Šaltinis: Aktualijos

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →